Wiadomości

Policjanci podsumowali zgłoszenia na KMZB - miej wpływ na swoje otoczenie i zgłaszaj policji zagrożenia

Data publikacji 21.04.2020

Gdańscy policjanci podsumowali zgłoszenia internautów odnotowane na krajowej mapie zagrożeń od stycznia do kwietnia 2020 roku. Goście oraz mieszkańcy Gdańska zaznaczyli 385 łącznie miejsc, w których ich zdaniem dochodzi do różnego rodzaju nieprawidłowości. Policjanci korzystają z tych informacji i codziennie przeprowadzają interwencje, które w sposób bezpośredni likwidują te zagrożenia.

Na przestrzeni od stycznia do końca marca 2020 roku gdańscy policjanci odnotowali na terenie miasta 385 zgłoszeń, które zostały naniesione przez internautów na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, policjanci potwierdzili blisko 70% z nich. Część z zaznaczonych na mapie miejsc pokrywała się i dotyczyła tych samych nieprawidłowości. Wspomniana aplikacja od momentu jej uruchomienia cieszy się bardzo dużą popularnością. Mieszkańcy aktywnie informują Policję o pojawiających się zagrożeniach. Dzięki takiej współpracy funkcjonariusze mogą skutecznie zadziałać nawet w sytuacji, gdy danego zagrożenia bezpośrednio nie widać lub występuje co pewien czas. Do najczęstszych nieprawidłowości wskazywanych od początku roku przez internautów na terenie Gdańska zaliczyć można nieprawidłowe parkowanie – 125 zgłoszeń to ponad 38%. W dalszej kolejności internauci wskazywali miejsca, w których dochodzi do spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, tworzenia nielegalnych wysypisk śmieci, do występowania złej organizacji ruchu, nieprawidłowej infrastruktury drogowej. Te zgłoszenia oscylują od 5 -6% do ogółu zgłoszeń.
Dzięki zgłoszeniom internautów policjanci za pośrednictwem innych instytucji, którym zgłaszali, nurtujące mieszkańców problemy doprowadzili rozwiązania kilku spraw, i tak np. policjanci po zgłoszeniu od mieszkańców zlikwidowali trzy dzikie wysypiska śmieci, które znajdowały się przy ul. Sobieskiego, Wodnika oraz Kościuszki. Funkcjonariusze zobligowali zarządców terenu do jego uprzątnięcia. Właściciele posesji po interwencji policjantów uporządkowali teren.

Policjanci wyeliminowali zagrożenie dla pieszych, które miało miejsce przy ul. Myśliwskiej. Policjanci po otrzymanym zgłoszeniu od mieszkańców dotyczącym zalegania kilkudziesięciu palet z płytami chodnikowymi na chodniku, zobligowali kierownika budowy do jej usunięcia. Następnego dnia zagrażające pieszym materiały budowlane zostały usunięte. Policjanci zareagowali również na sygnał o złej organizacji ruchu przy ul. Grunwaldzkiej. Zgłoszenie dotyczyło informacji o kierowcach, którzy skręcając na jedną ze stacji paliw, robią to zbyt wcześnie. Jadą chodnikiem, drogą dla rowerów po to, aby ominąć wysepkę. Policjanci informację o złej organizacji ruchu przekazali GZDiZ, który umieścił w tym miejscu tablicę informującą ze wskazaniem prawidłowego zjazdu na stację.

Ponadto wiele zgłoszeń dotyczyło kierujących, którzy nie stosowali się do znaków drogowych i przekraczali obowiązujące ograniczenia prędkości. Ich weryfikacją zajmowali się funkcjonariusze z gdańskiej drogówki. Najczęściej interweniowali oni na ul. Storczykowej, Elbląskiej, Trakcie św. Wojciecha, Tunel im. Gocłowskiego, ul. Słowackiego, Armii Krajowej, Sucharskiego, gdzie internauci sygnalizowali na KMZB częste przekraczanie dozwolonej prędkości. Kierowani w ten rejon policjanci, za popełnianie wspomnianego wykroczenia nakładali mandaty karne, kierowali wnioski o ukaranie oraz zatrzymywali prawa jazdy kierowcom, którzy przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h.
W ciągu trzech miesięcy policjanci sprawdzili każde naniesione na mapę zgłoszenie.

Na 385 wszystkich otrzymanych sygnałów policjanci potwierdzili ponad 170 z nich, te miejsca zostały objęte nadzorem w celu usunięcia zagrożeń oraz poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Funkcjonariusze zachęcają do współpracy i korzystania z tej internetowej aplikacji. Dzięki takiemu współdziałaniu oraz wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami a mundurowymi skuteczniej osiągnie się wymierne efekty zmierzające do poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.
Policjanci proszą o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji. Pamiętajmy, że każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję Policji.