Wiadomości

Mieszkańcy poprzez KMZB wskazują policjantom jakimi zagrożeniami należy się zająć

Data publikacji 21.04.2020

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest bardzo popularnym sposobem na komunikowanie się społeczeństwa z Policją. W pierwszym kwartale tego roku odnotowano 441 zgłoszeń, z tego aż 109 dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości a 117 nieprawidłowego parkowania. Aplikacja jest łatwa w obsłudze, a co ważniejsze bardzo skuteczna w przekazywaniu istotnych informacji o zagrożeniach.

Od początku roku na terenie powiatu wejherowskiego odnotowano 441 zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każdego dnia mieszkańcy w powiecie wejherowskim dbają o bezpieczeństwo w rejonie swojego miejsca zamieszkania i poprzez aplikację dzielą się swoimi spostrzeżeniami. To dowodzi, że sprawy bezpieczeństwa nie są dla obywateli obojętne. Ludzie chcą mieć bezpośredni wpływ na to, co dzieje się wokół nich i dlatego tak chętnie korzystają z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Najwięcej zgłoszeń dotyczyła przekroczenia prędkości – 109 zgłoszeń, nieprawidłowego parkowania – 117 zgłoszeń, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych -48 zgłoszeń. Ponadto mieszkańcy powiatu informowali Policję o grupowaniu się małoletnich zagrożonych demoralizacją – 14 zgłoszeń a także o dzikich wysypiskach śmieci – 32 zgłoszenia.

W zgłoszonych przypadkach dzikich wysypisk śmieci policjanci przekazują takie informacje do zarządcy terenu, który po uzyskaniu takiej informacji zajmuje się tą sprawą. Teraz szczególnym nadzorem policjanci obejmują zgłoszenia dotyczące grupowania małoletnich zagrożonych demoralizacją. Informacja ta świadczy o tym, że młodzież się grupuje, a w dobie epidemii jest to bardzo niebezpieczne ale też zabronione. Pamiętajmy, że najważniejsze jest nasze życie i zdrowie. Dlatego też w obecnej sytuacji nie możemy zapominać o zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego. Dlatego też policjanci każde takie zgłoszenie dotyczące grupowania się natychmiast weryfikują. Warto w tym miejscu dodać, że wskazując takie zagrożenie należy wskazać godziny grupowania się osób małoletnich zagrożonych demoralizacją oraz wskazać dzień tygodnia, bowiem są to bardzo ważne informacje służące do weryfikacji nowego zgłoszenia.

Policjanci niezwłocznie zwrócili uwagę na zgłaszane problemy i zwiększyli ilość kontroli we wskazywanych rejonach. Działania funkcjonariuszy mają na celu zmniejszenie oraz wyeliminowanie zgłaszanych sytuacji. Zgłoszenia dotyczące przekraczania dozwolonej prędkości zostały objęte szczególnym nadzorem przez policjantów ruchu drogowego, którzy w połowie kwietnia zatrzymali piętnastu kierowcom prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości powyżej 50 km/h na terenie zabudowanym. Informacje od mieszkańców są na bieżąco potwierdzane, a sprawcy ujawnionych wykroczeń ponoszą konsekwencje. Mieszkańcy zgłaszając niewłaściwe parkowanie zdarza się, że dodają do swoich zgłoszeń zdjęcia, które też są potwierdzeniem zgłoszenia.

Dziękujemy za otrzymane sygnały i zachęcamy do dalszego korzystania z Mapy. Wystarczy wejść na stronę internetową www.pomorska.policja.gov.pl <http://www.pomorska.policja.gov.pl/> i kliknąć na baner Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Następnie ukaże się informacja na temat aplikacji. Należy pamiętać o przeczytaniu regulaminu i zatwierdzeniu go. Wówczas można przekazywać niepokojące informacje. Policjanci będą dążyć do jak najszybszego usunięcia zagrożenia.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji.
W takich sytuacjach zawsze należy korzystać z numeru alarmowego 112.