Wysokie konsekwencje finansowe za nieprzestrzeganie kwarantanny - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Wysokie konsekwencje finansowe za nieprzestrzeganie kwarantanny

Data publikacji 04.04.2020

Każda osoba objęta kwarantanną domową musi być odpowiedzialna, by nie narażać innych na ryzyko. Niestety, nie wszyscy rozumieją powagę sytuacji. Mundurowi ze starogardzkiej komendy stwierdzili przypadki łamania tych procedur. Na podstawie informacji przekazanej przez policjantów wobec dwóch takich mieszkańców Starogardu Gdańskiego Powiatowy Inspektor Sanitarny nałożył grzywny w wysokości 5 tys. zł.

Każdego dnia policjanci sprawdzają, czy osoby zakwalifikowane do kwarantanny respektują ciążący na nich obowiązek i pozostają w miejscu zamieszkania. Funkcjonariusze egzekwują również przepisy dotyczące zakazu gromadzenia się. Dodatkowo mundurowi podczas codziennych służb emitują z radiowozów specjalny apel, który zachęca wszystkich do pozostania w domu. Niestety, nie wszyscy rozumieją powagę sytuacji.

W środę 1 kwietnia 2020 roku policjanci, którzy sprawdzali, czy osoby objęte kwarantanną respektują obowiązujące przepisy, stwierdzili 2 przypadki dotyczące niewywiązywania się z tego obowiązku.

W obu przypadkach, kiedy mundurowi dotarli pod sprawdzane adresy, nie zastali tam osób objętych kwarantanną. O niezgodnym z prawiem i nieodpowiedzialnym  zachowaniu dwóch mieszkańców Starogardu Gdańskiego policjanci powiadomili Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który wydał już decyzję o nałożeniu na każdego z tych mężczyzn kary grzywny w wysokości 5 tys. zł.

Dwaj mieszkańcy Starogardu Gdańskiego, którzy zostali ukarani tą karą administracyjną, zostali objęci obowiązkiem poddania się kwarantannie w związku z przekroczeniem granicy państwa i powrotem z do miejsca zamieszkania.

Policjanci przypominają, że osoby objęte kwarantanną mają bezwzględny obowiązek przebywać we wskazanym miejscu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych! Mundurowi przestrzegają, że wobec wszystkich osób, które nie stosują się do kwarantanny, będą wyciągane surowe konsekwencje finansowe!