Policjanci dbają o bezpieczeństwo- na ulicach więcej patroli - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Policjanci dbają o bezpieczeństwo- na ulicach więcej patroli

Data publikacji 03.04.2020

W związku z wprowadzonymi przez rząd nowymi obostrzeniami na drogach powiatu nowodworskiego jest więcej patroli, w tym patroli pieszych pełnionych z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej oraz z żołnierzami Żandarmerii Wojskowej. Podczas patroli, kontroli poddawane będą miejsca gromadzenia się osób, w szczególności parki, skwery, bulwary oraz plaże. Każdy, kto naruszy przepisy musi liczyć się z wysokimi karami finansowymi.

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w środę wprowadzane zostały kolejne ograniczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Między innymi, każda osoba do 18 roku życia może wyjść z domu wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej. Wprowadzono także obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi oraz zakaz korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż.

Z uwagi na wprowadzone obostrzenia na terenie powiatu nowodworskiego, w tym Mierzei Wiślanej pojawiło się już więcej patroli policyjnych. W działania zaangażowani są również żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz żołnierze Żandarmerii Wojskowej, którzy wspierają funkcjonariuszy podczas pełnienia służby. Policjanci razem z żołnierzami patrolują przede wszystkim miejsca gromadzenia się osób, okolice plaż oraz parki. Mundurowi sprawdzają, czy osoby stosują się do wprowadzonego zakazu korzystania z tych miejsc. W czasie pełnienia służby, mundurowi zwracają uwagę na minimalną odległość między pieszymi i kwestię wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego.

Ponadto w pierwszy weekend kwietnia nasi policjanci będą wspierani przez policjantów z Gdańska a teren Mierzei Wiślanej będzie kontrolowany z powietrza przy użyciu drona. Mundurowi będą również pełnić posterunki stałe na dwóch drogach dojazdowych na teren Mierzei Wiślanej i będą kontrolować wszystkie pojazdy wjeżdżające.

Apelujemy o odpowiedzialne i rozsądne zachowanie, w tym o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń. W tych trudnych dla wszystkich chwilach ważne jest, by zachować rozsądek i bezwzględnie stosować się do poleceń wszystkich funkcjonariuszy. Przypominamy również, że kto naruszy przepisy musi liczyć się z wysokimi karami finansowymi.