Wiadomości

Policjanci wspólnie z żołnierzami sprawdzają osoby objęte kwarantanną

Data publikacji 01.04.2020

Codziennie policjanci na terenie powiatu gdańskiego sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną respektują ciążące na nich obowiązki. W tych działaniach funkcjonariuszy w niebieskich mundurach wspomagają koledzy w zielonych – żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Do codziennego sprawdzenia jest prawie 600 osób.

Każdego dnia policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim oraz Komisariatów w Kolbudach, Trąbkach Wielkich i Cedrach Wielkich sprawdzają prawie 600 adresów, gdzie przebywają osoby odbywające kwarantannę w związku z zagrożeniem koronawirusem. W tych działaniach uczestniczą też żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy w patrolach łączonych z policjantami kontrolują przestrzeganie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Przypadki osób nieprzestrzegających kwarantanny są jednostkowe, co jednoznacznie wskazuje, że mieszkańcy powiatu gdańskiego z należytą odpowiedzialnością i powagą podchodzą do nałożonych obowiązków i obostrzeń.

Policjanci, mając na względzie obserwacje poczynione podczas służby, stwierdzają, że wprowadzone regulacje są przestrzegane, a ich cel znajduje zrozumienie wśród społeczeństwa. Pamiętajmy, że przepisy mające na celu ograniczyć rozprzestrzenianie się groźnego wirusa są ustanawiane dla ludzi, a nie przeciw nim. Dbając o ich przestrzeganie, przejawiamy troskę o swoich najbliższych oraz pozostałych członków naszej społeczności.

Kwarantanna jest działaniem służb sanitarnych, mającym na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się epidemii. Każda osoba, która nie stosuje się do takich zaleceń, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 116 Kodeksu wykroczeń. Oznacza to, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli, funkcjonariusz sporządzi dokumentację, będącą podstawą do sporządzenia wniosku o ukaranie do sądu. Policjanci w takiej sytuacji informują ponadto Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który jest organem władnym do nałożenia na taką osobę kary, która może wynosić nawet 30 tys. zł. W bardziej drastycznych przypadkach, jeżeli np. osoba jest zakażona, a mimo to swoim zachowaniem spowoduje rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej, podlegać będzie ona przepisom wynikającym z kodeksu karnego. W takim przypadku grozi kara do lat 3 więzienia.