Surowe kary za złamanie kwarantanny - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Surowe kary za złamanie kwarantanny

Data publikacji 23.03.2020

Każdego dnia gdańscy policjanci przeprowadzają liczne kontrole przestrzegania kwarantanny, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Obowiązkiem osób poddanych takiej procedurze jest stałe przebywanie w domu lub miejscu wskazanym, w celu niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się wirusa. Niestety, wraz ze wzrostem liczby mieszkańców poddanych tej procedurze, zaczynają pojawiać się przypadki niestosowania się do zaleceń. W miniony weekend dwoje mieszkańców Gdańska pomimo objęcia ich kwarantanną złamało ten zakaz i wyszło z domu po zakupy. Policjanci przypominają, że złamanie kwarantanny wiąże się z odpowiedzialnością karną i zapowiadają stanowcze działania wobec takich osób.

Odpowiedzialność – to słowo, które aktualnie występuje najczęściej w przestrzeni publicznej w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem COVID-19. Przejawiać się ona powinna poprzez zachowanie zaleceń służb sanitarnych, unikanie kontaktów z innymi osobami, ale przede wszystkim przestrzegania kwarantanny. Są jej poddani ci, u których występuje ryzyko, że miały kontakt z osobami zakażonymi. O poddaniu tej procedurze decydują służby sanitarne.
Tylko ostatniej doby funkcjonariusze gdańskiej komendy skontrolowali ponad tysiąc adresów, objętych zaleceniami służb sanitarnych. Niestety, dotychczas mundurowi stwierdzili dwa przypadki złamania kwarantanny. Wśród nich był między innymi mężczyzna oraz kobieta, którzy wiedząc o zastosowaniu takich środków wobec nich, poszli do sklepu po zakupy.

Policjanci przypominają, że kwarantanna jest działaniem służb sanitarnych, mającym na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się epidemii. Każda osoba, która nie stosuje się do takich zaleceń, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 116 Kodeksu wykroczeń. Oznacza to, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli, funkcjonariusz sporządzi dokumentację, będącą podstawą do sporządzenia wniosku o ukaranie do sądu. Policjanci w takiej sytuacji informują ponadto Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który jest organem władnym do nałożenia na taką osobę kary, która może wynosić nawet 30 tys. zł. W bardziej drastycznych przypadkach, jeżeli np. osoba jest zakażona, a mimo to swoim zachowaniem spowoduje rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej, podlegać będzie ona przepisom wynikającym z kodeksu karnego. W takim przypadku grozi kara do lat 3 w przypadku nieumyślności lub nawet do lat 8, jeżeli sprawca działa świadomie.