Wiadomości

SPOTKANIE PROJEKTOWE W RZYMIE - PROJEKT „TRIVALENT TERRORISM PREVENTION VIA RADICALISATION COUNTER-NARRATIVE”

Data publikacji 09.03.2020

W dniach 12-13 lutego w Rzymie asp.sztab. Iwona Glińska uczestniczyła w spotkaniu projektowym pn. „Train the Trainers” w ramach projektu „TRIVALENT – Zapobieganie terroryzmowi poprzez narrację przeciwną radykalizacji”. W spotkaniu zorganizowanym przez Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria DG della Formazione, Rome, Italy udział wzięli przedstawiciele konsorcjum projektu z Albanii, Belgii, Hiszpanii, Włoch i Polski, eksperci z włoskich ośrodków uniwersyteckich.

Głównym celem trzydniowego  spotkania było stworzenie założeń do pilotażowego programu szkoleniowego dla funkcjonariuszy z LEAs (organów ścigania) dot. zapobiegania oraz wykrywania wczesnych przejawów gwałtownej  radykalizacji pt. „Train the Trainers”.

Program ma za zadnie zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie:

 1. Zjawiska terroryzmu islamistycznego i odpowiedniego podłoża ideologicznego m.in.:
 1. procesy prozelityzmu (nakłanianie na przejście na inną wiarę) i gwałtownej radykalizacji.
 2. kultura islamska.
 3. ramy ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej.
 1. Zwiększenie świadomości uczestników na temat umiejętności behawioralnych (umiejętności miękkich)
 1. wymiar etyczny osób zaangażowanych w walkę z gwałtowną radykalizacją postaw,
 2. zdolność do rozwiązywania złożonych problemów,
 3. samoświadomość,
 4. zdolność do skutecznego komunikowania się zarówno na poziomie osobistym, jak i publicznym.

Pierwszego dnia został zaprezentowany program spotkania  przez Carla Ciavarella (Department of Penitentiar Administration Directorate General for Training- Departament Administracji Penitencjarnej Dyrekcja Generalna ds. Szkoleń), która przedstawiła główne cele oraz przedstawiła harmonogram. Następnie Thomas Joyce'a, młodszy naukowiec w Transcrime  (Joint Reserfch Centre on Transational Crime) Wspólne Centrum Badawcze ds. Przestępczości Ponadnarodowej) Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano  omówił zjawisko terroryzmu islamistycznego i działania zapobiegawcze. Przedstawił wykorzystanie możliwych wskaźników umożliwiających wczesne wykrycie zjawiska radykalizacji. Następnie była dyskusja w grupach, a w popołudniowej sesji dyskutowano  na temat różnych doświadczeń w zakresie zapobiegania radykalizacji.

Drugiego dnia prof. Michele Bernardini - University L’Orientale w Neapol omówił najważniejsze aspekty kultury islamu oraz przedstawił sylabus programu nauczania „Poznanie islamu w walce z radykalizmem”. Następnie został przestawiony temat zarządzania uprzedzeniami, gdzie zaprezentowano krótkie filmy, a następnie dyskutowano o nich. W sesji popołudniowej  prof. Francesco Marone - Uniwersytet w Pawii zaprezentował „Trend islamskiego terroryzmu w Europie”

Trzeciego dnia Roberto Alfieri - Università degli Studi di Roma Tre przedstawił temat „Planowanie zajęć szkoleniowych dla dorosłych”. Następnie była dyskusja między uczestnikami. W sesji popołudniowej uczestnicy zostali podzieleni na grupy w których zadaniem było stworzenie szkicu projektu szkoleniowego. Następnie odbyła się prezentacja powstałych projektów. Uczestnicy wypowiadali się również na temat potrzeb szkoleniowych dot. radykalizacji i gwałtownej radykalizacji jest wskazany w ich krajach.

Na zakończenie Carla Ciavarella podsumowała trzydniowe spotkanie i zapowiedziała, że rezultaty z tego spotkania w postaci pilotażowego programu szkolenia dla LEAs  zostaną zaprezentowane podczas konferencji w dniach 27-28.03.2020 w Rzymie.

 

 • SPOTKANIE PROJEKTOWE W RZYMIE - PROJEKT „TRIVALENT TERRORISM PREVENTION VIA RADICALISATION COUNTER-NARRATIVE”
 • SPOTKANIE PROJEKTOWE W RZYMIE - PROJEKT „TRIVALENT TERRORISM PREVENTION VIA RADICALISATION COUNTER-NARRATIVE”
 • SPOTKANIE PROJEKTOWE W RZYMIE - PROJEKT „TRIVALENT TERRORISM PREVENTION VIA RADICALISATION COUNTER-NARRATIVE”
 • SPOTKANIE PROJEKTOWE W RZYMIE - PROJEKT „TRIVALENT TERRORISM PREVENTION VIA RADICALISATION COUNTER-NARRATIVE”