Policjanci informują osoby bezdomne o formach pomocy - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Policjanci informują osoby bezdomne o formach pomocy

Data publikacji 30.10.2019

Rozpoczęła się jesień, a na dworze zaczną panować coraz niższe temperatury. Wiele osób narażonych jest na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyka przede wszystkim osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku. Policjanci i streetworkerzy już teraz, zanim temperatury powietrza spadną poniżej zera, starają się dotrzeć do jak największej ilości osób po to, aby przekazać im informację o możliwych formach pomocy, które są dostępne dla nich na terenie Gdańska.

Policjanci z Gdańska wspólnie ze streetworkerami z Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Gdańsku już zaczęli sprawdzać miejsca, w których mogą przebywać bezdomni zagrożeni wychłodzeniem były to m.in. tereny zalesione, pustostany, teren ogrodów działkowych, opuszczone i nieogrzewane budynki. Policjanci i pracownicy stowarzyszenia wczoraj docierali do osób, które korzystają z prowizorycznych miejsc noclegowych i wystawieni są na nierzadko zabójcze działania niskich temperatur. Zastanych tam bezdomnych informowali, gdzie można uzyskać pomoc np. w postaci noclegu, ciepłego posiłku, czy miejsca, w którym można się ogrzać.

Nie bądźmy obojętni!!! Na wychłodzenie organizmu są szczególnie narażeni bezdomni, osoby starsze i osoby nietrzeźwe przebywające na dworze. Jeśli widzimy takiego człowieka, nie wahajmy się zadzwonić na numer alarmowy, aby powiadomić o tym funkcjonariuszy. Każde takie zgłoszenie będzie sprawdzone. Pamiętajmy, jeden telefon może uratować czyjeś życie!

Informacje o osobach bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych można przekazywać do:

Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR w Gdańsku ul. Wolności 16, tel. 58/522 38 20 (poniedziałek, wtorek, czwartek MOPR czynny w godz. od 7.30 do 15.30, w środy w godz. od 8 do 17, w piątki w godz. od 7.30 do 14.30.), Straży Miejskiej w Gdańsku, tel. alarmowy 986,

Policji, tel. 112

  • policjanci i osoby
  • policjanci i osoby
  • policjanci i osoby