Wiadomości

Zapobieganie i przeciwdziałanie radykalizacji prowadzącej do ekstremizmu - szkolenie dla policjantów garnizonu pomorskiego

Data publikacji 25.10.2019

24 października w auli KWP w Gdańsku odbyło się szkolenie dla policjantów garnizonu pomorskiego pn. „Zapobieganie i przeciwdziałanie radykalizacji prowadzącej do ekstremizmu. Przestępstwa motywowane nienawiścią”. Szkolenie poprowadzili specjaliści z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego (IBS).

Podczas szkolenia eksperci z IBS omówili problematykę radykalizacji i przestępstw motywowanych nienawiścią, specyfikę poszczególnych nurtów ekstremistycznych, a także sposoby identyfikacji ich członków oraz wykorzystywaną symbolikę. Ponadto przeprowadzono analizę najważniejszych przepisów prawa karnego, orzecznictwo ETPCZ, oraz narzędzia opracowane przez międzynarodowe organy ochrony praw człowieka.

Na zakończenie szkolenia asp.sztab. Iwona Glińska z Zespołu Funduszy Pomocowych KWP w Gdańsku przedstawiła główne cele projektu  pn. „Terrorism pReventIon Via rAdicaLisation countEr-NarraTive — TRIVALENT” finansowanego w ramach programu badawczego HORIZON 2020. Przedmiotowy projekt ma na celu przede wszystkim pogłębienie zrozumienia źródeł radykalizacji islamistycznej na świecie w celu wzmocnienia prewencji i działań ochronnych. W związku z faktem, że radykalizacja ma podłoże ideologiczne i jest rozprzestrzeniana przy pomocy narracji cechującej się unikalnym kodem komunikacyjnym projekt zakłada wypracowanie technicznego rozwiązania zwalczającego tę retorykę. Przedsięwzięcie ma na celu analizę sposobu komunikacji i sieci komunikacji potencjalnie używanych przez terrorystów oraz połączenie prewencji i ochrony przed radykalizacją w całościowe podejście. Połączenie to zakłada m.in. dialog międzykulturowy, rozwój sposobów i środków przeciwdziałania retoryce radykalizacji, a także opracowanie metod interwencji, które można zarekomendować w różnych instytucyjnych i społecznych kontekstach w celu zwiększenia efektywności działań policyjnych.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ds. Ochrony Praw Człowieka.

 

  • szkolenie radykalizm
  • szkolenie radykalizm
  • szkolenie radykalizm
  • szkolenie radykalizm