EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI - 18 PAŹDZIERNIKA - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI - 18 PAŹDZIERNIKA

Data publikacji 15.10.2019

Handel ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka.

18 października 2019 r. przypada organizowany pod auspicjami Unii Europejskiej XIII Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. W tym dniu w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku zostanie zorganizowana konferencja dotycząca identyfikacji ofiar handlu ludźmi. Spotkanie organizuje powołany pod pieczą Wojewody Pomorskiego Pomorski Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi,

W skład Zespołu wchodzą m.in. przedstawiciele KWP w Gdańsku, MOSG, Prokuratury Okręgowej, Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Zespół stanowi platformę wymiany informacji i współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w zwalczanie handlu ludźmi, wsparcie i reintegrację ofiar, pobudzenie aktywności lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych w tym zakresie.

Dodatkowo w tym dniu zostanie przeprowadzona w Radio Gdańsk audycja specjalna na temat weryfikacji ofert pracy za granicą.