XVIII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

XVIII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego

Data publikacji 03.10.2019

XVIII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego (29.09.2019r.) wpisały się w obchody 100.rocznicy powołania Policji Państwowej. W uroczystej Mszy Świętej na Jasnej Górze udział wzięli Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji p. Błażej Poboży oraz przedstawiciele wszystkich garnizonów Policji z całego kraju, z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem na czele. Śląski garnizon policji reprezentował Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Krzysztof Justyński.

Tegoroczne XVIII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego rozpoczęły się już 28 września na Placu Biegańskiego w Częstochowie. Wydarzenie zainaugurował pokaz musztry paradnej policjantów z Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i pokaz musztry paradnej Motorowej Asysty Honorowej Policji, przy akompaniamencie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się 29 września o 12.00 złożeniem meldunku Wiceministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji p. Błażejowi Pobożemu przez dowódcę uroczystości podinsp. Tomasza Srokę. Wiceminister dokonał przeglądu pododdziałów, a wyznaczona delegacja złożyła wiązankę kwiatów przy pomniku Józefa Piłsudskiego. Ponadto wyróżnieni policjanci z częstochowskiej komendy złożyli kwiaty i zapalili znicz na Polanie Dębowej - Placu Katyńskim w Częstochowie. Pielgrzymi ruszyli następnie Aleją Najświętszej Maryi Panny w kierunku Jasnej Góry. Wiązanki kwiatów złożone zostały również przy pomniku Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, gdzie swój posterunek wystawili uczniowie klas policyjnych oraz przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Alei Henryka Sienkiewicza. Tam odczytano Apel Pamięci z okazji 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, a Podsekretarz Stanu Błażej Poboży odczytał list w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego.

O 13.15 na Błoniach Jasnogórskich odprawiona została uroczysta Msza Święta, celebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka - Delegata Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Duszpasterstwa Policji, z kapelanami Policji. Na jej zakończenie głos zabrali: Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów asp. sztab. Rafał Jankowski.

Po Mszy Świętej, przed Tablicą „Gloria Victis – Chwała zwyciężonym”, oddano hołd policjantom pomordowanym na wschodzie wiosną 1940 roku. Pielgrzymi środowiska policyjnego pomodlili się także przed Cudownym Obrazem w Kaplicy Matki Boskiej Jasnogórskiej. Następnie delegacja w imieniu wszystkich uczestników złożyła wiązanki kwiatów przed Cudownym Obrazem.

W pielgrzymce policjantów, emerytowanych mundurowych, rencistów, pracowników Policji oraz ich rodzin udział wzięli: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, komendanci wojewódzcy, w tym gospodarz śląskiego garnizonu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński oraz przedstawiciele garnizonów Policji z całego kraju wraz z rodzinami. Obecni byli także przedstawiciele związków zawodowych na czele z Przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ Policjantów asp. sztab. Rafałem Jankowskim oraz delegacje organizacji i stowarzyszeń działających przy Policji.

„Tradycyjnie już w ostatnią niedzielę września środowiska policyjne spotykają się na modlitwie w sanktuarium narodu polskiego, aby zgłębić motywacje i zaczerpnąć sił do jeszcze lepszej i ofiarniejszej służby Bogu, Ojczyźnie i społeczeństwu. Tegoroczne spotkanie jest jednak wyjątkowe – przypada w bowiem w czasie jubileuszu 100. rocznicy powołania Policji państwowej” – mówił w homilii bp Józef Guzdek.

„24 lipca 1919 roku została powołana Policja państwowa. Sprawujący władzę wybrali wielu mężczyzn, a niespełna 6 lat później także kobiety, i uznali ich za godnych powierzenia im sprawy bezpieczeństwa i troski o przestrzeganie prawa – mówił dalej ks. biskup – Zostali obdarzeni wielkim zaufaniem, że jeśli zajdzie taka potrzeba, do końca wypełnia rotę policyjnego ślubowania. I tego zaufania nie zawiedli”.

„Kiedy wybuchła II wojna światowa, funkcjonariusze Policji państwowej zdali egzamin z wierności złożonej przysiędze. Ramię w ramię z żołnierzami Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszami innych służb mundurowych bronili niepodległości naszej Ojczyzny. Wielu z nich poległo na polach bitewnych. Zaś ci, którzy dostali się do niewoli sowieckiej, w większości uwięzieni w Ostaszkowie, nie dali się złamać. Zamordowani w Twerze, zostali wrzuceni do dołów śmierci w Miednoje. Pomimo upływającego czasu nadal pozostają w pamięci współczesnych policjantów i są dla nich wzorem wierności Ojczyźnie” – przypomniał bp Guzdek.

Jak podkreślił biskup polowy, dziś Policja potrzebuje ludzi o wielkich charakterach: „Nowa formacja domaga się nade wszystkim ludzi o wielkiej kulturze ducha, wiernych uniwersalnym wartościom. Bez duchowego fundamentu i prawych sumień trudno spodziewać się heroicznej postawy w walce ze złem, przemocą i nieuczciwością” – mówił ks. biskup.

„Służba Ojczyźnie kapłaństwem jest” – mawiał biskup legionowy Władysław Bandurski. Z wyrazami najwyższego szacunku i uznania słowa te odnoszę do was, policjantek i policjantów, którzy każdego dnia jesteście na froncie walki ze złem. To od waszej heroicznej służby z narażeniem własnego zdrowia i życia zależy bezpieczeństwo mieszkańców naszej Ojczyzny, i tych, którzy odwiedzają nasz kraj. Pamiętamy, i nigdy nie zapomnimy o żadnym z dobrych czynów polskiej Policji na przestrzeni ostatnich 100 lat, bez względu na kolor noszonego munduru. Tu na Jasnej Górze, przed obliczem Królowej Polski, polecamy Bogu wszystkich policjantów, którzy odeszli już na wieczną wartę, szczególnie pamiętamy o tych, którzy polegli podczas wykonywania obowiązków służbowych” – mówił biskup polowy.

„Moje jubileuszowe życzenia dla całego środowiska policyjnego wyrażę słowami z dzisiejszego II czytania mszalnego, z listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza: Podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków."

„Niech wam Bóg błogosławi, niech Maryja Jasnogórska Pani wyprasza potrzebne wam łaski w służbie Bogu, Ojczyźnie i społeczeństwu” – zakończył bp Józef Guzdek.

Na zakończenie Eucharystii głos zabrał komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. „Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego po raz 18. łączą nas w tym symbolicznym miejscu. Coroczna pielgrzymka na Jasną Górę pokazuje nasze przywiązanie do tradycji i uniwersalnych wartości duchowych, oraz przyczynia się do integracji naszego policyjnego środowiska” – mówił.

Komendant przypomniał o szczególnym jubileuszu 100. rocznicy powołania Policji państwowej: „24 lipca 1919 r. ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej została powołana Policja państwowa – formacja, która z honorem stała na straży niepodległości i bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej. Obecnie w codziennej służbie bardzo często odwołujemy się do wartości, jakimi kierowali się funkcjonariusze przedwojennej Policji. Piękne i chlubne tradycje, w połączeniu ze współczesnymi wymogami, stanowią solidny fundament dzisiejszej Policji”.

W imieniu organizatorów podziękowania złożył Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Oprawę Mszy św. przygotowały: Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji z Katowic oraz Chór Komendy Wojewódzkiej Policji z Białegostoku.

Po Eucharystii uczestnicy pielgrzymki przeszli do Kaplicy Matki Bożej, na modlitwę przy płaskorzeźbie „Gloria Victis” - „Chwała Zwyciężonym!”. Tablica została wmurowana w ścianę Kaplicy Matki Bożej podczas 1. Pielgrzymki Policji, 29 września 2002 r. Jest poświęcona pamięci ponad 12 tysięcy policjantów pomordowanych na Wschodzie, zgładzonych przez sowieckich komunistów od 17 września 1939 roku.

  • pielgrzymka
  • pielgrzymka
  • pielgrzymka
  • pielgrzymka
  • pielgrzymka
  • pielgrzymka