Po interwencji policjantów psy trafiły w dobre ręce - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Po interwencji policjantów psy trafiły w dobre ręce

Data publikacji 02.10.2019

Dzięki natychmiastowej reakcji nowodworskiej policji skrajnie zaniedbane psy bezpiecznie trafiły w dobre ręce. Natychmiast została udzielona pomoc pieskom, które zostały zabrane przez Inspektorów z OTOZ Animals w Elblągu.

30.09.2019r. około godziny 16:00 dyżurny jednostki otrzymał zgłoszenie, że w jednej z miejscowości w powiecie psy przetrzymywane są w niegodnych warunkach. Na miejsce od razu udał się patrol policji. Pod podanym adresem policjanci zastali Inspektorów z OTOZ Animals z Elbląga, którzy wskazali miejsce przetrzymywania zwierzaków. Na posesji został wskazany funkcjonariuszom budynek gospodarczy, gdzie na łańcuchu o długości około 1 metra były przywiązane psy, które były wychudzone, skrajnie zaniedbane oraz wystraszone. Pomieszczenie, w którym się znajdowały nie zapewniało im żadnego schronienia przez zimnem i deszczem. 55 – letni właściciel psów nie widziała jakiegokolwiek problemu. Twierdziła, że psy trzymane są w dobrych warunkach, dostają jedzenie a przywiązane są z takiego powodu, że cały czas uciekały. Psy zostały odebrane właścicielowi przez OTOZ Animals Elbląg, którzy zapewnią dalszą profesjonalną pomoc.

Przypominamy!

Ustawa o Ochronie zwierząt - Art. 35. 1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1–4 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2 sąd orzeka przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca jest jego właścicielem.

3a. Sąd może orzec tytułem środka karnego zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 1a.

  • policjant na miejscu odebrania psów
  • policjant na miejscu odebrania psów
  • policjant na miejscu odebrania psów