ZESPÓŁ „SPEED” – dwa miesiące działania - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

ZESPÓŁ „SPEED” – dwa miesiące działania

Data publikacji 19.09.2019

Zespół „SPEED” został powołany decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w z dniem 18 lipca br. Przez pierwsze dwa miesiące pracy zespołu, policjanci zatrzymali ponad 200 praw jazdy.

Celem powołania zespołu było m.in. zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, których głównymi przyczynami są: przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, wymuszenie pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego. W jego skład weszli wytypowani policjanci komórek ruchu drogowego Komend Miejskich i Powiatowych Policji woj. pomorskiego.

Od samego początku zespół uczestniczył w różnego rodzaju akcjach ukierunkowanych na kontrole prędkości, a także przy zabezpieczeniach wydarzeń plenerowych. O tym jak bardzo potrzebne było powołanie tej grupy świadczą wyniki działań.

W ciągu pierwszych dwóch miesięcy istnienia, pomorski zespół „SPEED”:

skontrolował  4322 pojazdy,

ujawnił  4007 wykroczeń drogowych, z czego 2571 stanowiło przekroczenie dopuszczalnej prędkości,

zatrzymał  209 praw jazdy, w tym 170 za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym,

zatrzymał 176 dowodów rejestracyjnych, z czego aż 47 za stan techniczny pojazdu.

Prawie każdego dnia służby, policjanci ujawniali nietrzeźwego kierującego.

Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych. Nadmierna lub niedostosowana do warunków  ruchu niesie za sobą zagrożenie nie tylko braku opanowania pojazdu, lecz w istotny sposób wpływa na rodzaj doznanych obrażeń.  Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest ściśle związana m. in. z przestrzeganiem przez kierujących obowiązujących limitów prędkości, ustępowaniem pierwszeństwa przejazdu, prawidłowym wyprzedzaniem oraz właściwym zachowaniem w obrębie przejść dla pieszych.