Wiadomości

PRZECIWDZIAŁANIE STOSOWANIU TORTUR – SZKOLENIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ KOMEND MIEJSKICH I POWIATOWYCH POLICJI

Data publikacji 19.09.2019

Wczoraj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku odbyło się szkolenie dla kadry kierowniczej komend miejskich i powiatowych Policji, a także dla kadry kierowniczej Wydziału Konwojowo-Ochronnego KWP w Gdańsku. Tematem szkolenia było przeciwdziałanie stosowania tortur.

W auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przy Rzeczniku Praw Obywatelski przeprowadzili szkolenie dla kadry kierowniczej KMP/KPP oraz Wydziału Konwojowo-Ochronnego KWP w Gdańsku, na którym omówiono m.in. Protokół fakultatywny do Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (OPACAT) oraz uprawnienia i metodologię pracy Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT). Podczas szkolenia kadra kierownicza miała okazję zapoznać się również z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania lub karania, a także z bankiem dobrych praktyk stosowanych przez Policję w ramach służby w PDOZ i PID.

Szkolenie zostało zorganizowanie przez Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ds. Ochrony Praw Człowieka.

 

  • konferencja
  • konferencja
  • konferencja
  • konferencja