Działania zespołu "SPEED" - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Działania zespołu "SPEED"

Data publikacji 16.09.2019

Zespół „SPEED” został powołany decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w z dniem 18 lipca br. Głównym zadaniem grupy jest przeciwdziałanie przekraczaniu prędkości przez kierujących.

Funkcjonariusze zespołu „SPEED” biorą udział w działaniach ogólnokrajowych, wojewódzkich, powiatowych. Głównym zadaniem postawionym przed zespołem jest zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, których głównymi przyczynami są przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, wymuszenie pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego,

Od momentu powołania pomorski zespół „SPEED” w wyniku przeprowadzonych działań:

  • skontrolował 3840 pojazdy,
  • ujawnił 3566 wykroczenia drogowe, z czego 2284 stanowiło przekroczenie dopuszczalnej prędkości,
  • zatrzymał 192 prawa jazdy, w tym 154 za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym,
  • zatrzymał 152 dowody rejestracyjne, z czego aż 86 za stan techniczny pojazdu.

Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnieniawypadków drogowych. Nadmierna lub niedostosowana do warunkówruchu niesie za sobą zagrożenie nie tylko braku opanowania pojazdu, lecz w istotny sposób wpływa na rodzaj doznanych obrażeń.Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest ściśle związana m. in. z przestrzeganiem przez kierujących obowiązujących limitów prędkości, ustępowaniem pierwszeństwa przejazdu, prawidłowym wyprzedzaniem oraz właściwym zachowaniem w obrębie przejść dla pieszych.  • Kontrola drogowa