ZESPÓŁ „SPEED” – działania realizowane w sierpniu - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

ZESPÓŁ „SPEED” – działania realizowane w sierpniu

Data publikacji 06.09.2019

Zespół „SPEED” został powołany decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku z dniem 18 lipca br. Tylko w sierpniu policjanci pracujący w zespole zatrzymali ponad 100 praw jazdy.

Celem powołania zespołu było m.in.:

- zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, których głównymi przyczynami są przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, wymuszenie pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego,

- zdecydowana reakcja na zachowania kierujących stanowiące zagrożenia w ruchu drogowym,

- egzekwowanie od kierujących stosowania się do ograniczeń prędkości oraz  uświadomienie ich w zakresie jakie niesie za sobą nadmierna prędkość,

- ujawnianie kierujących bez uprawnień, bądź niestosujących się do obowiązujących zakazów prowadzenia pojazdów.

 

W jego skład weszli wytypowani policjanci komórek ruchu drogowego Komend Miejskich i Powiatowych Policji woj. pomorskiego.

 

    W wyniku przeprowadzonych działań w sierpniu br. pomorski zespół „SPEED”:

             skontrolował 2304 pojazdy,

             ujawnił 2167 wykroczeń drogowych, z czego 1452 stanowiło przekroczenie dopuszczalnej prędkości,

             zatrzymał 115 praw jazdy, w tym 98 za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym,

             zatrzymał 85 dowodów rejestracyjnych, z czego aż 47 za stan techniczny pojazdu.

               Prawie każdego dnia służby, policjanci ujawniali nietrzeźwego kierującego.

 

Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia                wypadków drogowych. Nadmierna lub niedostosowana do warunków  ruchu niesie za sobą zagrożenie nie tylko braku opanowania pojazdu, lecz w istotny sposób wpływa na rodzaj doznanych obrażeń.  Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest ściśle związana

m. in. z przestrzeganiem przez kierujących obowiązujących limitów prędkości, ustępowaniem pierwszeństwa przejazdu, prawidłowym wyprzedzaniem oraz właściwym zachowaniem

w obrębie przejść dla pieszych.