Wiadomości

Pożar i ładunek wybuchowy w budynku Urzędu Miasta w Redzie- ćwiczenia dowódczo-sztabowe

Data publikacji 27.08.2019

Wczoraj po godzinie 10.00 ewakuowano pracowników Urzędu Miasta w Redzie w związku z informacją o pożarze i o podłożeniu w budynku ładunku wybuchowego. Zadanie policjantów polegało na organizacji ruchu drogowego w miejscu prowadzenia akcji ratowniczej, mundurowi dbali o to by na ten teren nie dostały się żadne niepowołane osoby, a pirotechnik rozpoznał ładunek. Działania te były wynikiem ćwiczeń mających na celu sprawdzenie poziomu przygotowania oraz sprawności działania odpowiednich służb w przypadku zaistnienia realnego zagrożenia.

W miniony poniedziałek policjanci powiatu wejherowskiego uczestniczyli w ćwiczeniach dowódczo-sztabowych. Zgodnie z założeniem, po godzinie 10.00, dyżurny jednostki policji otrzymał zgłoszenie o pożarze  i zadymieniu kilku pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta w Redzie. Zadanie policjantów polegało na organizacji ruchu drogowego, funkcjonariusze dbali aby podczas trwania akcji gaśniczej i oddymiania pomieszczeń nikt nie wszedł na teren prowadzenia akcji ratowniczej. Kolejnym symulowanym zdarzeniem było odnalezienie na parterze budynku urzędu kartonowego pakunku  z napisem „To jest bomba”.  Informacja o znalezisku niezwłocznie trafiła do funkcjonariusza z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego, który przybył na miejsce i dokonał rozpoznania. Paczka zgodnie z założeniami okazała się atrapą ładunku wybuchowego.

 

Wczorajsze działania to ćwiczenia zorganizowane przez wejherowskich policjantów we współpracy z  podmiotami pozapolicyjnymi. Tego rodzaju akcje mają na celu doskonalenie współdziałania sił policyjnych różnych szczebli z podmiotami pozapolicyjnymi oraz osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ludzi na zarządzanym przez nich terenie w przypadku realnego zagrożenia pożarowego i bombowego. Celem tego przedsięwzięcia było przede wszystkim podniesienie poziomu wiedzy uczestników jak i również usprawnienie praktycznych umiejętności. Była to także doskonała okazja do wymiany doświadczeń między uczestnikami działań oraz do wypracowania umiejętności współdziałania.

  • Działania w ramach ćwiczeń
  • Działania w ramach ćwiczeń