Spotkanie z dziećmi i kontrole półkolonii - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Spotkanie z dziećmi i kontrole półkolonii

Data publikacji 26.07.2019

Funkcjonariusze z wydziału prewencji gdańskiej komendy wspólnie z pracownikiem inspekcji sanitarnej odwiedzili wczoraj kilka gdańskich szkół, w których zorganizowane zostały półkolonie. Kontrole placówek były dla policjantów okazją aby porozmawiać z dziećmi o bezpieczeństwie.

Wczoraj gdańscy policjanci wspólnie z pracownikiem Powiatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej odwiedzili kilka gdańskich szkół, w których trwają półkolonie. W trakcie kontroli sprawdzono, czy są przestrzegane wymogi z zakresu bezpieczeństwa oraz przepisów sanitarnych. Wszystkie skontrolowane placówki przestrzegały zaleceń i nie ujawniono żadnych uchybień.

Przeprowadzone kontrole były dla funkcjonariuszy okazją do rozmowy z uczestnikami półkolonii na temat bezpieczeństwa. Policjanci powiedzieli małym słuchaczom jak bezpiecznie spędzać wakacje, przypomnieli im również w jaki sposób korzystać z akwenów wodnych, co oznaczają kolory boi i flag na kąpieliskach, skąd wiadomo, że na kąpielisku jest ratownik oraz kiedy bezwzględnie nie można wchodzić do wody.

Policjanci rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie w sieci i przekazywali dzieciom czego powinni się wystrzegać podczas zawierania nowych znajomości i jakich informacji nie podawać osobie nieznajomej.

Na koniec funkcjonariusze sprawdzili wiedzę małych słuchaczy na temat bezpieczeństwa i rozdali wszystkim tematyczne gadżety.

Gdańscy policjanci w najbliższym czasie przeprowadza kolejne tego typu spotkania.

  • Policjantka rozmawia z dziećmi