Powołanie Zespołu SPEED w garnizonie pomorskim - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Powołanie Zespołu SPEED w garnizonie pomorskim

Data publikacji 19.07.2019

Dzisiaj na terenie Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku odbyło się oficjalne przedstawienie pomorskiego Zespołu SPEED – grupy policjantów ruchu drogowego do zadań specjalnych. W skład powołanego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku w garnizonie pomorskim zespołu „SPEED” weszli wytypowani policjanci komórek ruchu drogowego komend miejskich i powiatowych województwa pomorskiego.

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosław Rzymkowski powołał pomorski Zespół „SPEED”. W skład grupy weszli policjanci komórek ruchu drogowego komend miejskich i powiatowych Policji woj. pomorskiego.

Dzisiaj o godz. 12:00 na terenie Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku odbyła się prezentacja zespołu poprzedzona odprawą służbową inicjującą działanie grupy. 

Celem powołania zespołu jest m.in.:

- zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, których głównymi przyczynami są przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, wymuszenie pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego,

- zdecydowana reakcja na zachowania kierujących stanowiące zagrożenia w ruchu drogowym,

- egzekwowanie od kierujących stosowania się do ograniczeń prędkości oraz  uświadomienie ich
w zakresie jakie niesie za sobą nadmierna prędkość,

- ujawnianie kierujących bez uprawnień, bądź niestosujących się do obowiązujących zakazów prowadzenia pojazdów.

Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych. Nadmierna lub niedostosowana do warunków  ruchu niesie za sobą zagrożenie nie tylko braku opanowania pojazdu, lecz w istotny sposób wpływa na rodzaj doznanych obrażeń. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest ściśle związana m. in. z przestrzeganiem przez kierujących obowiązujących limitów prędkości, ustępowaniem pierwszeństwa przejazdu, prawidłowym wyprzedzaniem oraz właściwym zachowaniem w obrębie przejść dla pieszych.

  • Radiowozy oznakowane Zespołu Speed
  • Radiowozy oznakowane Zespołu Speed
  • Radiowozy oznakowane Zespołu Speed
  • Radiowozy oznakowane Zespołu Speed