Interwencje policjantów drogówki na przejazdach kolejowych - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Interwencje policjantów drogówki na przejazdach kolejowych

Data publikacji 18.07.2019

Omijanie rogatek, wjazd na przejazd kolejowy, pomimo że zapory są właśnie opuszczane – to zachowania kierowców, które mogą się okazać tragiczne w skutkach. W ciągu ostatniego tygodnia policjanci ruchu drogowego podjęli interwencję wobec dwóch kobiet, które na przejeździe kolejowym złamały przepisy, wjeżdżając na przejazd pomimo opuszczanych zapór.

W związku z sygnałami dotyczącymi problemu przechodzenia pieszych przez torowisko w miejscach niedozwolonych oraz przy opuszczonych zaporach, a także z uwagi na przypadki osób poruszających się pojazdami, które wjeżdżają na przejazd, gdy opuszczane są już zapory lub gdy nie zostaną jeszcze do końca podniesione, policjanci ruchu drogowego objęli szczególnym nadzorem przejazdy kolejowe m.in. przy ul. Sandomierskiej i Smętnej.

Wczoraj po południu pełniąc taki nadzór w rejonie przejazdu kolejowego na ul. Smętnej, funkcjonariusze ruchu drogowego zauważyli kierującą mercedesem, która wjechała na przejazd kolejowy pomimo rozpoczęcia opuszczania zapór. Policjanci natychmiast zatrzymali kobietę do kontroli. Okazało się, że 29-lenia gdańszczanka, która złamała przepisy, w aucie przewoziła jeszcze trzy inne kobiety, a także swojego 5-letniego syna. Dodatkowo kontrola wykazała, że kobieta nie ma uprawnień do kierowania. Za swoje zachowanie odpowie teraz przed sądem. Grozi jej wysoka grzywna i zakaz kierowania pojazdami. Tydzień wcześniej policjanci drogówki przeprowadzili podobną interwencję. Wtedy to konsekwencje prawne poniosła 24-letnia gdańszczanka, która na ul. Sandomierskiej kierując fiatem, wjechała na przejazd kolejowy pomimo opuszczania zapór.

 

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

 

Pomimo że wypadki na przejazdach kolejowych w ogólnej statystyce wypadków drogowych nie stanowią dominującej pozycji, to jednak z uwagi na okoliczności, w jakich do nich dochodzi, a przede wszystkim z uwagi na to, że charakteryzują się tragicznymi skutkami, bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych pozostaje pod nadzorem Policji oraz innych służb.

Należy pamiętać, że na drodze dojazdowej do każdego z tych miejsc, ustawione są znaki drogowe, które zawczasu ostrzegają uczestników ruchu o przejeździe kolejowo-drogowym. Na samym przejeździe również znajdują się odpowiednie znaki ostrzegawcze lub znaki zakazu np. znak „stop”. Przypominamy uczestnikom ruchu, że stosowanie się do tych zasad, to czasami kwestia życia lub śmierci. Przypominamy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych.

Kodeks drogowy mówi: Art. 28. pkt 1. „Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.” Ponadto Art. 28. pkt 2 określa: „Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.”

 

DLATEGO WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE:

Kierujący pojazdem jest obowiązany:

• zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;

• przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;

• prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;

• w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie ( art. 28 pkt.4 kodeksu drogowego).

 

Kierującemu pojazdem zabrania się:

• objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

• wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

• wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

• omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

 

Ponadto przypominamy pieszym:

- zabronione jest wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub pół zapory są opuszczone, lub rozpoczęto ich opuszczanie.

- nie wolno chodzić po torach, jest to niezgodne z prawem i bardzo niebezpieczne. Należy przekraczać tory kolejowe tylko na wyznaczonych przejściach lub przejazdach, przestrzegać wszystkich znaków ostrzegawczych i znajdujących się tam sygnałów.

- jeżeli widać jakiekolwiek elementy infrastruktury kolejowej (tory, rozjazdy) zawsze trzeba zakładać, że są one eksploatowane, nawet jeśli pozornie wyglądają na opuszczone.

- bądź czujny na terenie kolejowym. Nie czytaj, nie miej słuchawek w uszach, które mogą zagłuszać odgłosy zbliżającego się pociągu; elementy infrastruktury kolejowej nie są miejscem do zabawy lub wypoczynku.