Wiadomości

Policjanci przeprowadzą działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Data publikacji 28.06.2019

28 czerwca pomorscy policjanci przeprowadzą działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Ich celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, przypomnienie, że są oni pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego oraz egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu do przepisów dotyczących relacji kierujący – pieszy oraz kierujący – rowerzysta.

W piątek na terenie województwa pomorskiego policjanci przeprowadzą działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Szczególną uwagę zwrócą na egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu do przepisów dotyczących relacji kierujący – pieszy oraz kierujący – rowerzysta.

Zarówno pieszy, jak i rowerzysta nie są chronieni przez poduszki powietrzne, strefy zgniotu, czy pasy bezpieczeństwa. Jedyną ochroną rowerzysty jest kask. Z tego powodu tak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz stosowanie się do zasad bezpieczeństwa na drodze.         

Do największej liczby wypadków drogowych z udziałem pieszych dochodzi na przejściach dla pieszych. W miejscu, gdzie ta grupa użytkowników drogi powinna czuć się najbezpieczniej dochodzi niestety do bardzo groźnych sytuacji. Pomimo, że pieszy znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem, kierujący pojazdami silnikowymi wciąż omijają pojazdy, które zatrzymały się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.

Policjanci będą reagować na wszelkie zachowania mogące stanowić zagrożenie dla uczestników ruchu. W ramach działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” należy spodziewać się większej liczby patroli ruchu drogowego. Funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na miejsca w których najczęściej dochodzi do popełniania wykroczeń. 

Jednocześnie przypominamy, że poza obszarem zabudowanym, od zmierzchu do świtu, pieszy jest zobowiązany do używania elementów odblaskowych. Nawet niewielki odblask sprawia, że pieszy staje się widoczny dla kierującego.