Wiadomości

Konferencja na 100-lecie powołania Polskiej Policji związana z powstaniem formacji oraz bezpieczeństwem mieszkańców powiatu

Data publikacji 04.06.2019

Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie insp. Beata Perzyńska wspólnie ze Starostą Wejherowskim Gabrielą Lisius zorganizowały konferencję „100-lecie Policji, rola Policji w budowaniu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wejherowskiego”. Podczas konferencji poruszane były tematy związane z powstaniem Policji w Polsce, na pomorzu oraz w powiecie.

Wczoraj w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie o godzinie 11:00 rozpoczęła się konferencja dotycząca „100-lecia Policji, rola Policji w budowaniu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wejherowskiego”. Sympozjum rozpoczęły przemówienia starosty oraz komendanta powiatowego. Pierwszym prelegentem tego przedsięwzięcia był Profesor Bolesław Sprengel z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który omówił „Powstanie Policji Polskiej na Pomorzu.”

Następnie Pani insp. Beata Perzyńska przedstawiła gościom informacje na temat „Policji Państwowej w powiecie wejherowskim w latach 1920-1939”. „Szkice z życia Policji i mieszkańców powiatu wejherowskiego z okresu międzywojennego” omówił kustosz Piotr Schmandt z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej. Nie zabrakło także wykładu na temat duszpasterstwa w Policji, gdzie głos w tej sprawie zabrał Ksiądz Prałat dr Bogusław Głodowski.

Ostatnim wykładem podczas konferencji było wystąpienie Generalnego Inspektora w stanie spoczynku Krzysztofa Gajewskiego, który mówił na temat „Międzynarodowej Współpracy Policji”.

Organizatorami konferencji są Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie oraz Starosta Wejherowski. W konferencji wzięli udział zaproszeni goście, przedstawiciele duchowieństwa, samorządów, służb mundurowych oraz instytucji i firm funkcjonujących na terenie powiatu.

  • Prelegent - komendant powiatowy policji
  • Zdjęcie prowadzących konferencję
  • Prelegent - były Komendant Główny Policji
  • Wspólne zdjęcie wszystkich prelegentów