Wiadomości

Policjanci z Kartuz po raz kolejny zorganizowali Przegląd Małych Form Teatralnych

Data publikacji 04.06.2019

Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach zorganizowała już po raz XIX Przegląd Małych Form Teatralnych. W tym roku pod hasłem przewodnim „Zaloguj się do życia”. Celem konkursu było poruszanie wśród młodzieży problematyki uzależnienia od internetu i korzystania ze smartfonów. Uczniowie ze szkoły w Staniszewie zajęli pierwsze miejsce.

W miniony piątek w Kartuskim Centrum Kultury już po raz dziewiętnasty odbył się Przegląd Małych Form Teatralnych pod hasłem „Zaloguj się do życia”. Komisja konkursowa miała trudny orzech do zgryzienia, ponieważ oceniając przedstawienia, musiała uwzględnić wszystkie założone kryteria, a każda inscenizacja była zaprezentowana w inny, bardzo oryginalny sposób. Dziewięć grup ze szkół powiatu kartuskiego wystąpiło na scenie Centrum Kultury prezentując inscenizacje problemu uzależnień od telefonów, komputerów i internetu u dzieci i młodzieży.

Ostatecznie w tegorocznej edycji konkursu pierwsze miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Staniszewie, zajęcie drugiego miejsca przypadło uczniom z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku natomiast trzecie miejsce zajęła grupa z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej.

Dodatkowo jury przyznało specjalną nagrodę dla najlepszego aktora tegorocznego przeglądu, którym został Łukasz Mojeścik oraz nagrodę za najlepszy plakat, którego wykonawcą byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Staniszewie.  Prócz wspaniałych nagród i pucharów dla szkół w tegorocznej edycji konkursu wszyscy uczestnicy otrzymali upominki.

Celem konkursu było spojrzenie na problematykę uzależnień od internetu, okiem młodzieży oraz utrwalenie w nich bezpiecznych i pozytywnych zachowań wobec tych zagrożeń.

Dziękujemy serdecznie Staroście Powiatowemu w Kartuzach, Burmistrzowi Kartuz, Burmistrzowi Żukowa i wójtom gmin naszego powiatu oraz Wojciechowi Janca za pomoc w organizacji przeglądu.

  • Wspólne zdjęcie wszystkich uczestników
  • Policjant prowadzi imprezę
  • Policjant wręcza nagrody
  • Policjant wręcza nagrody