Pomorscy policjanci przeprowadzą działania „Bezpieczny Pieszy”. - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Pomorscy policjanci przeprowadzą działania „Bezpieczny Pieszy”.

Data publikacji 09.05.2019

Zmniejszenie ilości zdarzeń z udziałem pieszych i rowerzystów oraz przypomnienie, że są oni pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego to główne cele działań, które zostaną przeprowadzone na terenie województwa pomorskiego 10 maja. Już jutro, od wczesnych godzin porannych, w rejonie przejść dla pieszych oraz innych miejsc, w których najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych, zauważymy większą ilość policjantów ruchu drogowego.

10 maja pomorscy policjanci przeprowadzą działania „Bezpieczny Pieszy”. Ich celem jest zmniejszenie ilości zdarzeń z udziałem pieszych i rowerzystów oraz  przypomnienie, że są oni pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Mundurowi mają za zadanie reagować na wykroczenia, których popełnianie najczęściej prowadzi do wypadków z udziałem pieszych i cyklistów.

Najczęstszymi „grzechami” kierowców jest omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej oraz niezachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych. Pieszym natomiast zdarza się przechodzenie w miejscach zabronionych, niestosowanie się do sygnalizacji oraz wchodzenie bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Równie niebezpieczne jest wychodzenie na jezdnię zza przeszkody. Należy pamiętać, że zasada ograniczonego zaufania powinna towarzyszyć pieszym i kierującym cały czas.  Podczas przechodzenia przez drogę należy oderwać wzrok od urządzeń elektronicznych i cały czas obserwować otoczenie.