Wiadomości

Udział kobiet w misjach zagranicznych - konferencja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Data publikacji 10.04.2019

Wczoraj w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z inicjatywy Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania we współpracy z Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się konferencja pt. „Udział kobiet w misjach zagranicznych”. Konferencja wpisała się jako element realizacji Krajowego Planu Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2021.

Konferencja miała na celu podkreślenie udziału i roli kobiet na misjach i operacjach zagranicznym, zwrócenie uwagi na potrzeby ochrony i wsparcia ofiar, w tym kobiet i dzieci podczas konfliktów zbrojnych oraz w środowisku pokonfliktowym. Rozmawiano także o sytuacji kobiet powracających z misji zagranicznych.

W trakcie konferencji odbyły się trzy sesje panelowe, podczas których odbyła się dyskusja na temat udziału kobiet w misjach cywilnych i wojskowych, dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć oraz przemoc seksualną w trakcie konfliktów zbrojnych, a także panel, który wzbudził najwięcej emocji pn. „Powrót z misji i co dalej?”

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele Policji, wojska, Straży Granicznej, a także środowiska akademickiego. Garnizon pomorski reprezentowała pięcioosobowa delegacja pod przewodnictwem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Gdańsku insp. Ewy Pachury. W skład delegacji weszli policjanci i policjantki - uczestnicy misji pokojowych posiadający status weterana-funkcjonariusza.