Wiadomości

DZISIAJ W LĘBORSKIEJ KOMENDZIE POLICJI ODBYŁA SIĘ ROCZNA ODPRAWA Z UDZIAŁEM I ZASTĘPCY KOM

Data publikacji 01.02.2019

Dzisiaj lęborscy policjanci i pracownicy lęborskiej komendy policji gościli I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, insp. Krzysztofa Kozelana, który uczestniczył w odprawie rocznej lęborskiego garnizonu. Komendant Powiatowy Policji w Lęborku, kom. Mariusz Mejer omówił pracę pionu kryminalnego, prewencyjnego, ruchu drogowego i logistycznego. Komendant złożył również podziękowania wszystkim policjantom i pracownikom Policji za dotychczasową pracę i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych. Podziękowania za współpracę złożył także Pan Patryk Wegner, szef Prokuratury Rejonowej w Lęborku. W 2018 roku na terenie powiatu lęborskiego policjanci wyeliminowali z ruchu drogowego 123 nietrzeźwych kierujących pojazdami i przeprowadzili 22.519 badań na zawartość alkoholu. Funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali 47 praw jazdy za przekroczenie prędkości na obszarze zabudowanym oraz zatrzymali fakultatywnie 29 prawa jazdy m.in. w takich przypadkach jak: zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy niestosowanie się do znaku, sygnału lub poleceń w ruchu drogowym. Ponadto policjanci Ruchu Drogowego zatrzymali 20 osób poszukiwanych. Służba lęborskich policjantów miała też niewymierny czynnik, jakim były działania prewencyjne i profilaktyczne na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu lęborskiego. Dzielnicowi przeprowadzili 299 spotkania z lokalną społecznością, a funkcjonariusze zajmujący się profilaktyką społeczną szereg prelekcji z dziećmi, młodzieżą szkolną i seniorami, podczas których rozmawiali o szeroko pojętym bezpieczeństwie i rozdawali kamizelki oraz inne elementy odblaskowe, by zwiększyć bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Podsumowując odprawę I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku pozytywnie ocenił pracę lęborskich policjantów, podziękował im za dotychczasową służbę, a następnie przedstawił kierunki i priorytety pracy, jakie czekają funkcjonariuszy w tym roku.


W 2018 roku na terenie powiatu lęborskiego policjanci wyeliminowali z ruchu drogowego 123 nietrzeźwych kierujących pojazdami i przeprowadzili 22.519 badań na zawartość alkoholu. Funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali 47 praw jazdy za przekroczenie prędkości na obszarze zabudowanym oraz zatrzymali fakultatywnie 29 prawa jazdy m.in. w takich przypadkach jak: zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy niestosowanie się do znaku, sygnału lub poleceń w ruchu drogowym. Ponadto policjanci Ruchu Drogowego zatrzymali 20 osób poszukiwanych. 

Służba lęborskich policjantów miała też niewymierny czynnik, jakim były działania prewencyjne i profilaktyczne na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu lęborskiego.

Dzielnicowi przeprowadzili 299 spotkania z lokalną społecznością, a funkcjonariusze zajmujący się profilaktyką społeczną szereg prelekcji z dziećmi, młodzieżą szkolną i seniorami, podczas których rozmawiali o szeroko pojętym bezpieczeństwie i rozdawali kamizelki oraz inne elementy odblaskowe, by zwiększyć bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Podsumowując odprawę I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku pozytywnie ocenił pracę lęborskich policjantów, podziękował im za dotychczasową służbę, a następnie przedstawił kierunki i priorytety pracy, jakie czekają funkcjonariuszy w tym roku.

Dzisiaj lęborscy policjanci i pracownicy lęborskiej komendy policji gościli I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, insp. Krzysztofa Kozelana, który uczestniczył w odprawie rocznej lęborskiego garnizonu. Komendant Powiatowy Policji w Lęborku, kom. Mariusz Mejer omówił pracę pionu kryminalnego, prewencyjnego, ruchu drogowego i logistycznego. Komendant złożył również podziękowania wszystkim policjantom i pracownikom Policji za dotychczasową pracę i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych. Podziękowania za współpracę złożył także Pan Patryk Wegner, szef Prokuratury Rejonowej w Lęborku.

W 2018 roku na terenie powiatu lęborskiego policjanci wyeliminowali z ruchu drogowego 123 nietrzeźwych kierujących pojazdami i przeprowadzili 22.519 badań na zawartość alkoholu. Funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali 47 praw jazdy za przekroczenie prędkości na obszarze zabudowanym oraz zatrzymali fakultatywnie 29 prawa jazdy m.in. w takich przypadkach jak: zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy niestosowanie się do znaku, sygnału lub poleceń w ruchu drogowym. Ponadto policjanci Ruchu Drogowego zatrzymali 20 osób poszukiwanych. 

Służba lęborskich policjantów miała też niewymierny czynnik, jakim były działania prewencyjne i profilaktyczne na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu lęborskiego.

Dzielnicowi przeprowadzili 299 spotkania z lokalną społecznością, a funkcjonariusze zajmujący się profilaktyką społeczną szereg prelekcji z dziećmi, młodzieżą szkolną i seniorami, podczas których rozmawiali o szeroko pojętym bezpieczeństwie i rozdawali kamizelki oraz inne elementy odblaskowe, by zwiększyć bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Podsumowując odprawę I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku pozytywnie ocenił pracę lęborskich policjantów, podziękował im za dotychczasową służbę, a następnie przedstawił kierunki i priorytety pracy, jakie czekają funkcjonariuszy w tym roku.