STAROGARDZCY POLICJANCI PODSUMOWALI MINIONY ROK - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

STAROGARDZCY POLICJANCI PODSUMOWALI MINIONY ROK

Data publikacji 29.01.2019

28 stycznia br. w starogardzkiej komendzie policji odbyła się roczna odprawa służbowa z udziałem I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Krzysztofa Kozelana. Na odprawie podsumowano i omówiono pracę policjantów w 2018 roku.

W poniedziałek 28 stycznia policjanci i pracownicy komendy powiatowej w Starogardzie Gdańskim gościli w swojej jednostce I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Krzysztofa Kozelana, który uczestniczył w rocznej odprawie służbowej policjantów.


insp. Bogusław Ziemba - Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim oraz mł. insp. Piotr Wiśniewski – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Starogardzie Gdańskim omówili całoroczną pracę poszczególnych komórek organizacyjnych.

Podejmowane na przestrzeni ubiegłego roku czynności dochodzeniowo śledcze, liczne akcje i działania funkcjonariuszy, spotkania z młodzieżą szkolną, organizowane debaty społeczne z mieszkańcami, działania operacyjne oraz zaangażowanie pracujących w terenie służb patrolowych i dzielnicowych sprawiły, że miniony rok oraz osiągnięte w tym czasie wyniki zostały ocenione bardzo pozytywnie.

Starogardzcy funkcjonariusze w 2018r. uczestniczyli łącznie w 8 debatach społecznych, których tematem było szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Przekazane w trakcie tych spotkań przez mieszkańców informacje, uwagi i spostrzeżenia zostały zweryfikowane oraz uwzględnione w codziennej służbie. Szczególny nacisk kładziono na poprawę współpracy mieszkańców powiatu z policją w celu wspólnej, bardziej skutecznej walki z lokalnymi zagrożeniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Takim skutecznym narzędziem do osiągnięcia tego celu okazała się Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. W 2018 roku za jej pośrednictwem goście i mieszkańcy powiatu starogardzkiego wskazali na mapie 1062 zagrożenia. Zostały one zweryfikowane i uwzględnione w trakcie codziennych patroli.

Ponadto policjanci przez cały rok prowadzili szereg akcji na drogach, które pozwoliły na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci sprawdzili trzeźwość ponad 31 tys. kierujących. Zatrzymano 83 prawa jazdy za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym powyżej o 50 km/h.

W minionym roku na terenie powiatu starogardzkiego o 111 zdarzeń zmalała liczba najbardziej uciążliwych społecznie przestępstw, a ich wykrywalność wyniosła ponad 50 %. Wykrywalność rozbojów oraz bójek i pobić ukształtowała się na bardzo wysokim poziomie ponad 90%. Zmalała również liczba kradzieży z włamaniem, a wykrywalność w tej kategorii wyniosła blisko 50 %.

Na przestrzeni ubiegłego roku policjanci ze starogardzkiej komendy zabezpieczyli również ponad 25 kilogramów środków odurzających wśród których była między innymi amfetamina, mefedron, marihuana, haszysz oraz tabletki extasy.

Na zakończenie odprawy insp. Krzysztof Kozelan – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku podziękował funkcjonariuszom oraz pracownikom starogardzkiej komendy za służbę i pracę oraz pozytywnie odniósł się do działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa przez funkcjonariuszy tutejszej jednostki.