ODPRAWA ROCZNA NOWODWORSKICH POLICJANTÓW - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

ODPRAWA ROCZNA NOWODWORSKICH POLICJANTÓW

Data publikacji 25.01.2019

We wtorek 22.01.2019r. w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim odbyła się roczna odprawa służbowa z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Ewy Pachury. Na spotkaniu podsumowano i omówiono wyniki jednostki za rok ubiegły i przedstawiono priorytety do realizacji na rok 2019. Komendant złożyła również podziękowania na ręce kierownictwa komendy w Nowym Dworze Gdańskim, za zaangażowanie w wykonywaniu swoich obowiązków przez wszystkich policjantów i pracowników policji.

We wtorek o godz. 11:00, w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim odbyła się roczna odprawa służbowa, na której podsumowano pracę nowodworskiej jednostki za ubiegły rok. W odprawie uczestniczyła Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Ewa Pachura. Prowadzący odprawę insp. Tomasz Pawlak Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Gdańskim omówił wyniki pracy osiągnięte przez funkcjonariuszy w 2018 roku.


W 2018 roku funkcjonariusze pionu operacyjnego osiągnęli najlepszy w garnizonie pomorskim wskaźnik wszczęć postępowań gospodarczych na materiałach operacyjnych kształtujący się na poziomie 142,9% oraz najlepszy wskaźnik postępowań zakończonych i ustalonych podejrzanych na podstawie materiałów operacyjnych kształtujący się na poziomie 150%. W 2018r. funkcjonariusze Zespołu Operacyjnego zabezpieczyli około trzy kilogramy środków odurzających i substancji psychotropowych.

Odnosząc się do bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w minionym roku doszło do mniejszej liczby zdarzeń drogowych. W okresie od stycznia do grudnia 2017r odnotowano 597 zdarzeń drogowych, w ubiegłym roku było ich 562. Znacząco spadła ilość wypadków drogowych. W roku 2017 odnotowaliśmy 31 wypadków, a w całym 2018r. odnotowano ich 13. Policjanci w trakcie pełnienia służby przebadali 9372 kierujących na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

W minionym roku, w ramach działalności profilaktycznej, nowodworscy funkcjonariusze angażowali się również w szereg działań i inicjatyw zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w powiecie. Policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną i zwalczeniem przestępczości nieletnich oraz dzielnicowi przeprowadzili w minionym roku blisko 240 prelekcji tematycznych, brali udział w festynach i turniejach w trakcie których poruszali z dziećmi i młodzieżą nowodworską tematykę bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania różnorodnym zagrożeniom. 12 spotkań poświęcono tematyce zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy. W 2018 roku nowodworscy stróże prawa kontynuowali też dotychczasową formę dialogu społecznego z mieszkańcami powiatu poprzez organizację debat społecznych.

W październiku 2018r. na terenie Oddziałów Prewencji Policji odbył się wojewódzki etap I ogólnopolskiego konkursu dla policjantów – oskarżycieli publicznych, gdzie asp. Arkadiusz Kowalski z nowodworskiej jednostki zdobył w nim I miejsce.

Na zakończenie podsumowując odprawę Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Ewa Pachura oceniła pozytywnie pracę nowodworskich policjantów oraz przedstawiła cele, kierunki i priorytety w bieżącym roku. Komendant insp. Tomasz Pawlak natomiast podziękował podwładnym za bardzo dobre wyniki osiągnięte podczas służby, a także zachęcił do dalszej rzetelnej i wzorowej służby na tak wysokim poziomie.