POLICJANCI PODSUMOWALI 2018 ROK - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

POLICJANCI PODSUMOWALI 2018 ROK

Data publikacji 23.01.2019

W miniony wtorek w Komendzie Powiatowej Policji w Kwidzynie odbyła się odprawa roczna policjantów z udziałem Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Krzysztofa Kozelana. Podczas spotkania podsumowano i omówiono wyniki jednostki za rok ubiegły i przedstawiono priorytety do realizacji na rok 2019. Komendant podziękował również za zaangażowanie w wykonywaniu swoich obowiązków przez wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji.

W miniony wtorek (22.01.br.) kwidzyńscy policjanci i pracownicy Policji gościli I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, insp. Krzysztofa Kozelana, który uczestniczył w odprawie rocznej kwidzyńskiego garnizonu. Komendant Powiatowy Policji w Kwidzynie insp. Arkadiusz Pozorski omówił pracę funkcjonariuszy miejscowej komendy.


W 2018 roku policjanci z powiatu kwidzyńskiego osiągnęli zadowalające wyniki pracy. W trakcie trwającego roku zmalała ilość kradzieży i uszkodzeń ciała. Równocześnie wykryto większą ilość sprawców tych przestępstw niż w roku ubiegłym. Poprawiono ogólną wykrywalność w zakresie przestępczości kryminalnej. Policjanci zwiększyli swoją skuteczność w ściganiu sprawców przestępstw gospodarczych, stąd większa liczba postępowań wszczętych w tych kategoriach. Policyjni śledczy w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych zabezpieczyli od podejrzanych mienie o wartości prawie 171 tysięcy złotych i odzyskali mienie o wartości 227 tysięcy złotych.
br> Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie w ciągu roku prawie 7,4 tys. gramów narkotyków. Długofalowe działania poszukiwawcze w 2018 roku doprowadziły do zatrzymania przez policjantów 74 osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości. W roku ubiegłym, dzięki wytężonej pracy wydziału kryminalnego wymienić można przykłady większych realizacji, m.in. 
- W miesiącu sierpniu 2018r, policjanci WOR KPP w Kwidzynie wykonywali czynności operacyjno -rozpoznawcze w sprawie ugodzenia nożem w Kwidzynie przy ul. Broniewskiego. Łącznie w sprawie zatrzymano cztery osoby którym przedstawiono zarzuty z art. 280§1 KK oraz wystąpiono z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. - W miesiącu wrześniu 2018r, policjanci WOR KPP w Kwidzynie realizowali czynności operacyjno- rozpoznawcze w sprawie włamań do domów i garaży w miejscowości Morawy i Klasztorek gm. Gardeja. W toku podjętych czynności operacyjnych w sprawie zatrzymano siedem osób, którym to przedstawiono sześć zarzutów kradzieży z włamaniem. Ponadto odzyskano motocykl Cross oraz inne mienie wartości 30 tys. zł.
- W miesiącu czerwcu 2018r, policjanci WOR KPP w Kwidzynie realizowali czynności operacyjno -rozpoznawcze w sprawie rozboju w Kwidzynie przy ul. Hallera gdzie sprawcy doprowadzili do stanu bezbronności mieszkańca Kwidzyna a następnie dokonali zaboru telefonu komórkowego oraz pieniędzy w kwocie 25zł. Pokrzywdzony w wyniku doznanych obrażeń głowy został przetransportowany do Szpitala w Grudziądzu. W wyniku podjętych czynności operacyjnych w sprawie ustalono trzech sprawców którym to przedstawiono zarzut rozboju a następnie Sąd Rejonowy w Kwidzynie na wniosek Policji zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
- W miesiącu lipcu 2018r, policjanci WOR KPP w Kwidzynie realizowali czynności operacyjno- rozpoznawcze w sprawie rozboju w sklepie CARREFOUR Kwidzyn na pracowniku ochrony, który został zaatakowany przez trzech sprawców. W wyniku podjętych czynności ustalono i zatrzymano trzy osoby, którym przedstawiono zarzuty z art. 280§1KK a następnie Sąd Rejonowy w Kwidzynie na wniosek Policji zastosował wobec wymienionych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W ocenianym okresie policjanci ruchu drogowego odnotowali 93 wypadki, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 123 osoby zostały ranne. Podczas służby funkcjonariusze zatrzymali także 76 praw jazdy, w tym 19 za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym, zatrzymali również 447 dowodów rejestracyjnych. Ważnym elementem była liczba przeprowadzonych badań stanu trzeźwości, która wynosiła w 2018 roku 13 123. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali w związku z tym w 2018 roku 90 nietrzeźwych kierujących.

W 2018 roku, w ramach działalności profilaktycznej, kwidzyńscy funkcjonariusze angażowali się również w szereg innych działań i inicjatyw zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w powiecie. Spotkania z dziećmi, młodzieżą, seniorami, spotkania środowiskowe z mieszkańcami oraz debaty społeczne to stałe elementy pracy funkcjonariuszy w zakresie profilaktyki. Podczas wszystkich spotkań rozmawiano o szeroko pojętym bezpieczeństwie, również w ruchu drogowym. Spotkania w szkołach odbyły się głównie w ramach programu „Uczę się bezpieczeństwa” i „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Na spotkaniach z lokalną społecznością promowano Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikację „Moja komenda” i system RSO. 

Na zakończenie I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku podsumował działania kwidzyńskiej Policji w 2018 roku, a następnie przedstawił cele strategiczne, kierunki i priorytety pracy, jakie czekają funkcjonariuszy w roku bieżącym. Komendant podziękował również za dotychczasową służbę i jej pozytywne efekty.