W 2018 ROKU PONAD 5 TYSIĘCY ZGŁOSZEŃ NA GDAŃSKIEJ KMZB - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

W 2018 ROKU PONAD 5 TYSIĘCY ZGŁOSZEŃ NA GDAŃSKIEJ KMZB

Data publikacji 21.01.2019

Gdańscy policjanci podsumowali zgłoszenia internautów odnotowane na krajowej mapie zagrożeń w 2018 roku. Goście oraz mieszkańcy Gdańska zaznaczyli łącznie 5230 miejsc, w których ich zdaniem dochodzi do różnego rodzaju nieprawidłowości. Policjanci korzystają z tych informacji i codziennie przeprowadzają interwencje, które w sposób bezpośredni likwidują zagrożenia. Od początku działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa mieszkańcy Gdańska nanieśli w sumie ponad 12,5 tysięcy zgłoszeń. Policjanci potwierdzili ponad 63% z nich.

Na przestrzeni 2018 roku gdańscy policjanci odnotowali na terenie miasta 5230 zgłoszeń, które zostały naniesione przez internautów na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Część z zaznaczonych na mapie miejsc pokrywała się i dotyczyła tych samych nieprawidłowości. Wspomniana aplikacja od momentu jej uruchomienia cieszy się bardzo dużą popularnością. Mieszkańcy aktywnie informują Policję o pojawiających się zagrożeniach. Dzięki takiej współpracy funkcjonariusze mogą skutecznie zadziałać nawet w sytuacji, gdy danego zagrożenia bezpośrednio nie widać lub występuje co pewien czas. Do najczęstszych nieprawidłowości wskazywanych w minionym roku przez internautów na terenie Gdańska zaliczyć można nieprawidłowe parkowanie – to ponad 43% wszystkich zgłoszeń, a także „przekraczanie dozwolonej prędkości” – 17,97 % oraz „spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych” (15,41 % wszystkich zgłoszeń) 


Zagrożenia te stanowiły blisko 76% wszystkich otrzymanych sygnałów. W dalszej kolejności internauci wskazywali miejsca, w których dochodzi do zaśmiecania terenu oraz sygnalizowali występowanie niewłaściwej infrastruktury drogowej. Od początku działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa mieszkańcy Gdańska nanieśli w sumie ponad 12,5 tysięcy zgłoszeń. Policjanci potwierdzili ponad 63% z nich. Dzięki zgłoszeniom internautów policjanci również za pośrednictwem innych instytucji, którym zgłaszali nurtujące mieszkańców problemy, doprowadzili m.in. do tego, że 

- Naprawiono nawierzchnię przy ul. Macierzy Szkolnej, ul. Michałki, ul. Polanki internauci zgłaszali tam „dziurę na dziurze” - przy ul. Wita Stwosza, Derdowskiego wyeliminowano wystające kostki brukowe wkoło zapadniętej studzienki, które uszkadzały pojazdy. Naprawiono również uszkodzoną studzienkę. 

- Dzięki zgłoszeniu na mapie „ Bezdomności”, dzielnicowy z komisariatu na Suchaninie znalazł placówkę i zadbał o to, aby została przyjęta do niej osoba niepełnosprawna i bezdomna. 

- Policjanci interweniowali również w sprawie złej organizacji w ruchu drogowym. Wyeliminowali m.in. nieprawidłowo oznakowaną strefę ruchu przy ul. Smoluchowskiego, brak oznakowania drogi wewnętrznej przy ul. Przytulnej. 

-Przy ul. Wielopole na przejeździe kolejowym dzięki interwencji policjantów zamontowano znak STOP oraz wymalowano znaki poziome, ponieważ wcześniej według zgłaszających co potwierdzili policjanci była w tym miejscu ograniczona widoczność. 

- Policjanci po informacji otrzymanej od internautów o tym, że auta notorycznie wyprzedzają autobus stojący na przystanku Srebrna, przed którym znajduje się przejście dla pieszych przez to, że nie ma tam żadnego znaku informującego o takim przejściu. Policjanci od razu przesłali wniosek do GZDiZ, który poprawił oznakowanie poziome przy ul. Niepołomickiej 

- Dzięki zgłoszeniu policjanci zlikwidowali kilka nielegalnych wysypisk śmieci np. przy Wróbla Staw przy ul. Mickiewicza, ul. Grażyny policjanci ustalili właściciela posesji i kazali mu uprzątnąć teren. 

Ponadto w 2018 roku wiele zgłoszeń stanowiły nieprawidłowości w zakresie ruchu drogowego i dotyczyły głównie kierujących, którzy nie stosowali się do znaków drogowych i przekraczali obowiązujące ograniczenia prędkości. Ich weryfikacją zajmowali się funkcjonariusze z gdańskiej drogówki. Najczęściej interweniowali oni na ul. Słowackiego, Elbląskiej, Armii Krajowej, Sucharskiego, gdzie internauci sygnalizowali na KMZB częste przekraczanie dozwolonej prędkości. Kierowani w ten rejon policjanci, za popełnianie wspomnianego wykroczenia nakładali mandaty karne, kierowali wnioski o ukaranie oraz zatrzymywali prawa jazdy kierowcom, którzy przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h. 

Na przestrzeni całego minionego roku policjanci sprawdzili każde naniesione na mapę zgłoszenie. Na 5230 wszystkich otrzymanych sygnałów policjanci potwierdzili ponad 1500 miejsc, które zostały objęte nadzorem w celu wyeliminowania zagrożeń oraz poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Funkcjonariusze zachęcają do współpracy i korzystania z tej internetowej aplikacji. Dzięki takiemu współdziałaniu oraz wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami, a mundurowymi skuteczniej osiągnie się wymierne efekty zmierzające do poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. 

Policjanci proszą o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji. Pamiętajmy, że każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję Policji.