KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA – PODSUMOWANIE 2018 ROKU - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA – PODSUMOWANIE 2018 ROKU

Data publikacji 17.01.2019

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwala każdemu obywatelowi przekazać informację o niepokojącym go zjawisku z zakresu bezpieczeństwa. Narzędzie to pozwala na rzetelne oraz jasne identyfikowanie, ukazanie skali, jak również rodzaju zagrożeń i instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Podsumowujemy KMZB w liczbach za rok 2018.

W minionym roku na terenie powiatu kartuskiego odnotowano 1661 zgłoszeń o różnego rodzaju zagrożeniach, co pokazuje, że aplikacja cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców naszego miasta i jest z powodzeniem wykorzystywana do wymiany informacji. Każde ze zgłoszeń zostało przez policjantów zweryfikowane i sprawdzone. Potwierdzonych zostało 900 sygnalizowanych zagrożeń z czego najwięcej z kategorii: "przekroczenie dozwolonej prędkości" - 679 przypadków i „nieprawidłowe parkowanie” – 86 przypadków. Często zaznaczano też miejsca, w których występowała „nieprawidłowa infrastruktura drogowa” - 66 potwierdzone zgłoszenia. 


W procesie weryfikacji zgłoszonych zagrożeń funkcjonariusze brali pod uwagę opinię społeczności lokalnej i w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów stosowali przewidziane prawem środki. W sytuacji kiedy mundurowi potwierdzili „nieprawidłową infrastrukturę drogową” kierowali pisemne wystąpienia do zarządcy drogi celem niezwłocznego wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.

W ubiegłym roku, podczas licznych spotkań z mieszkańcami oraz za pośrednictwem strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach, policjanci informowali mieszkańców miasta o możliwościach jakie daje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i zachęcali do korzystania z aplikacji.