POLICJANCI PODSUMOWALI 2019 ROK - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

POLICJANCI PODSUMOWALI 2019 ROK

Data publikacji 14.01.2019

Efekty pracy policjantów, statystykę odnoszącą się do stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu malborskiego, największe sukcesy oraz priorytety na 2019 rok omówili na piątkowej odprawie rocznej policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Malborku. Służbę funkcjonariuszy pozytywnie oceniła uczestnicząca w odprawie Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Ewa Pachura.

W piątek (11 stycznia 2018 roku) o godz. 12-tej w auli Komendy Powiatowej Policji w Malborku odbyła się odprawa służbowa, podczas której Komendant Powiatowy Policji w Malborku insp. Michał Zapolski w obecności Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Ewy Pachury podsumował efekty pracy policjantów w 2018 roku. W odprawie udział wzięli policjanci przedstawiciele samorządów oraz zaprzyjaźnionych instytucji.


Prezentację z uzyskanymi wynikami referował insp. Michał Zapolski. Ogólna wykrywalność przestępstw w 2018 roku wynosiła 79% i była wyższa o 7,1% w porównaniu z rokiem 2017. Wykrywalność przestępstw kryminalnych w 2018 roku wynosiła 75,18 i była wyższa od średniej województwa pomorskiego o 12,65%. Największą wykrywalność zanotowano w przestępstwach m.in. uszczerbek na zdrowiu 92,9%, rozbój 84,6%, bójka i pobicie 66,7%. Udział czynów nieletnich w stosunku do czynów stwierdzonych w 2018 roku wynosił 4,62%, przy średniej województwa pomorskiego 2,53%. Spadek odnotowano w wypadkach drogowych z 101 w 2017 roku do 78 w roku 2018. Na terenie powiatu malborskiego w 2018 roku doszło do 6 wypadków ze skutkiem śmiertelnym, o jeden wypadek więcej niż w 2017 roku. Ważnym elementem była liczba przeprowadzonych badań stanu trzeźwości, która wynosiła w 2018 roku 19067. Z policyjnych statystyk wynika, że w ubiegłym roku policjanci ruchu drogowego zatrzymali prawo jazdy 30 kierowcom za przekroczenie prędkości o ponad 50km/h w terenie zabudowanym, 1 kierowcy który przewoził w pojeździe więcej o 2 osoby niż dopuszczalna liczba miejsc oraz zatrzymali 78 nietrzeźwych kierowców. 

W trakcie odprawy policjanci podsumowali funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W okresie od 1 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku na terenie powiatu malborskiego zgłoszono 1350 zagrożeń. Potwierdzono 446 zagrożeń. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości (295), nieprawidłowego parkowania (272), spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (267). Na zakończenie odprawy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Ewa Pachura podsumowując rok 2018 stwierdziła, że wykrywalność jest bardzo wysoka, co przekłada się na bezpieczeństwo na terenie powiatu oraz omówiła obszary, które należy w 2019 roku poprawić. 

Dziękując za pracę policjantom stwierdziła, że rok 2018 był dobry dla garnizonu pomorskiego. Pani Komendant podziękowała za współpracę władzom samorządowym. Swoje podziękowania dla policjantów skierowali również zaproszeni goście.