Wiadomości

KOLEJNA ODSŁONA KAMPANII „ODPOWIEDZIALNY KIEROWCA-ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”

Data publikacji 18.12.2018

Policjanci z Posterunku Policji w Brusach uczestniczyli w inauguracji kolejnej już edycji kampanii Odpowiedzialny kierowca- Zachowaj Trzeźwy Umysł. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miejskim w Brusach i połączona była z podsumowaniem wyników zeszłorocznych działań oraz wręczeniem atrakcyjnych nagród laureatom.

Policjanci z Posterunku Policji w Brusach uczestniczyli w inauguracji kolejnej już edycji kampanii Odpowiedzialny kierowca- Zachowaj Trzeźwy Umysł. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miejskim w Brusach i połączona była z podsumowaniem wyników zeszłorocznych działań oraz wręczeniem atrakcyjnych nagród laureatom.

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł" jest realizowaną od 2002 roku w ramach ogólnopolskiej akcji podejmującej problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie ciekawych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych oraz propagowanie wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego dobrych zachowań na drodze, a także edukacja w zakresie trzeźwości za kierownicą, znajomości przepisów drogowych, kultury na drodze oraz odpowiedzialnego zachowania, które zapewni bezpieczną podróż wszystkim użytkownikom drogi.

W minionym tygodniu Urzędzie Miejskim w Brusach odbyła się inauguracja kolejnej już edycji kampanii Odpowiedzialny kierowca- Zachowaj Trzeźwy Umysł. Nagrody, uczestnikom i laureatom konkursów, które realizowane były w roku 2018, wręczyli przedstawiciele Urzędu Miasta w Brusach oraz policjanci z miejscowego posterunku. Funkcjonariusze prewencji i ruchu drogowego oraz dzielnicowi aktywnie wspierają tę akcję włączając się w różnego rodzaju przedsięwzięcia profilaktyczne adresowane głównie do młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjalnej.

Policjanci podczas spotkań profilaktycznych uczestniczyli jako jury konkursów oraz przekazywali merytoryczną wiedzę z zakresu profilaktyki. Stworzone przy wsparciu Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP materiały edukacyjne przekazywano młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom podczas spotkań. Na zakończenie organizatorzy podziękowali policjantom za tak aktywne włączenie się do akcji wręczając pamiątkowe dyplomy.