Wiadomości

PIESZY NA JEZDNI. JAK NALEŻY ZACHOWAĆ SIĘ NA DRODZE? POMORSCY POLICJANCI APELUJĄ O OSTROŻ

Data publikacji 13.12.2018

Do największej liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych dochodzi na przejściach. Kierujący pojazdem oraz pieszy mają wpływ na bezpieczeństwo. Niechroniony uczestnik ruchu drogowego w konfrontacji z pojazdem ma niewielkie szanse. Policjanci apelują o ostrożność do pieszych oraz zmotoryzowanych.

Do największej liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych dochodzi na przejściach. Kierujący pojazdem oraz pieszy mają wpływ na bezpieczeństwo. Niechroniony uczestnik ruchu drogowego w konfrontacji z pojazdem ma niewielkie szanse. Policjanci apelują o ostrożność do pieszych oraz zmotoryzowanych.

Każdy uczestnik ruchu drogowego ma wpływ na bezpieczeństwo własne i innych. Jesienna aura nie sprzyja bezpieczeństwu. Jazda do pracy i droga powrotna zazwyczaj odbywa się po zmroku. Opady deszczu, śniegu oraz niska temperatura ograniczają widoczność, wydłużają drogę zatrzymania. W grudniu na terenie województwa pomorskiego doszło do 21 wypadków z udziałem pieszych. W ich wyniku 4 osoby poniosły śmierć, a 22 zostały ranne. Jak zadbać o nasze bezpieczeństwo?

Pieszy powinien:
• Upewnić się czy jest możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię;
• Nie wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Pamiętajmy, że samochód od razu się nie zatrzyma.
• Nie wchodzić na jezdnię zza pojazdu (szczególnie dotyczy to autobusu w rejonie przystanków) bądź innej dużej przeszkody;
• Nie wbiegać na jezdnię, tylko spokojnie wchodzić na przejście dla pieszych;
• Przechodzić jezdnię bez zwalniania i zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby;
• Przekraczać jezdnię tylko w miejscach do tego dozwolonych, a gdy w pobliżu nie ma takiego miejsca zachować szczególną ostrożność, ustąpić pierwszeństwa pojazdom i upewnić się czy jest to bezpieczne miejsce do przekraczania jezdni - widoczność nie powinna być niczym ograniczona np. zakrętami;
• Nosić elementy odblaskowe na ubraniu;
• Nie ograniczać sobie widoczności elementami ubrania (kaptur, chusta, czapka);
• Powstrzymać się od słuchania muzyki oraz obsługiwania urządzeń elektronicznych;
• Pomóc starszym, niepełnosprawnym.

Kierowca powinien
• Zawsze zwolnić przed miejscami oznakowanymi jako przejścia dla pieszych, przystankami komunikacji publicznej oraz przed skrzyżowaniami;
• Widząc pieszych przed przejściem dla pieszych, oczekujących na przejście przez jezdnię, należy zatrzymać pojazd i pozwolić im bezpiecznie przejść na drugą stronę drogi;
• Nie wyprzedzać, ani nie omijać pojazdów w rejonie przejść dla pieszych czy przystanków oraz na samych przejściach;
• Nie ruszać pojazdem przed zakończeniem przekraczania jezdni przez pieszego;
• Pamiętać, że w kontakcie z pojazdem pieszy jest z góry na straconej pozycji!