Wiadomości

POLICJANCI ROZMAWIALI Z MŁODZIEŻĄ O MOWIE NIENAWIŚCI W RELACJACH Z INNYMI LUDŹMI

Data publikacji 29.11.2018

Policjanci w ramach swojej codziennej służby zajmują się nie tylko zwalczaniem przestępczości wśród nieletnich, ale realizują także zadania z zakresu profilaktyki w placówkach oświatowych. Wczoraj policjantka zajmującą się profilaktyką społeczną spotkała się z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach. Spotkanie miało na celu zapoznanie uczniów z problematyką nienawiści w relacjach z innymi ludźmi ale również rozmawiano o procedurze wstąpienia w szeregi policji.

Policjanci w ramach swojej codziennej służby zajmują się nie tylko zwalczaniem przestępczości wśród nieletnich, ale realizują także zadania z zakresu profilaktyki w placówkach oświatowych. Wczoraj policjantka zajmującą się profilaktyką społeczną spotkała się z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach. Spotkanie miało na celu zapoznanie uczniów z problematyką nienawiści w relacjach z innymi ludźmi ale również rozmawiano o procedurze wstąpienia w szeregi policji.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzy odwiedzili uczniów z Liceum ogólnokształcącego w Kartuzach. Spotkanie rozpoczęło się od tematyki dotyczącej zapobiegania przejawów dyskryminacji z powodu uprzedzeń lub nienawiści wobec osób bądź grup ludzi o odmiennej orientacji seksualnej, innej narodowości, odmiennych wierzeniach religijnych, czy też osób niepełnosprawnych. Młodzi ludzie dowiedzieli się, na czym polega i z czego wynika szeroko rozumiana „mowa nienawiści”. Słuchacze zostali zapoznani z podstawowymi zagadnieniami tego zjawiska: „nietolerancja”, „stereotypy” „uprzedzenia” czy „dyskryminacja”. Młodzież poznała również formy wypowiedzi, które szerzą nienawiść rasową, ksenofobię oraz inne przejawy nienawiści, w szczególności graffiti, ubiór i akcesoria czy symbole.

Funkcjonariusze rozmawiali również z młodzieżą o konsekwencjach myślenia i zachowania wynikającego z nietolerancji, które często prowadzi do zbiorowej agresji. W dalszej części spotkania przedstawiciele Policji przedstawili słuchaczom zasady oraz procedury naboru do służby. Zainteresowanych, zapraszano do zapoznania się z ofertą, która znajduje się na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Spotkanie było okazją do rozmowy z młodzieżą i odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące służby w szeregach Policji.