STAROSTWO POWIATOWE W WEJHEROWIE WSPIERA DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

STAROSTWO POWIATOWE W WEJHEROWIE WSPIERA DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

Data publikacji 28.11.2018

Policyjne działania profilaktyczne w ruchu drogowym wspiera Starostwo Powiatowe w Wejherowie, które przekazało policjantom elementy odblaskowe. Policjanci będą je wykorzystywać podczas różnych działań profilaktycznych. Wczoraj policjanci z wejherowskiej komendy spotkali się z uczniami Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Podczas pogadanki rozmawiali o odpowiedzialności, cyberzagrożeniach oraz bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali zawieszki odblaskowe.

Policyjne działania profilaktyczne w ruchu drogowym wspiera Starostwo Powiatowe w Wejherowie, które przekazało policjantom elementy odblaskowe. Policjanci będą je wykorzystywać podczas różnych działań profilaktycznych. Wczoraj policjanci z wejherowskiej komendy spotkali się z uczniami Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Podczas pogadanki rozmawiali o odpowiedzialności, cyberzagrożeniach oraz bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali zawieszki odblaskowe.

Wczoraj profilaktyk wspólnie z dzielnicowymi z wejherowskiej komendy spotkali się z uczniami Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Ponadto uczniowie dowiedzieli się także wielu ważnych informacji na temat zagrożeń jakie mogą wystąpić w interncie, a także na temat cyberprzemocy, przemocy, przestępstw i wykroczeń oraz odpowiedzialności z tym związanej. Ostatnim elementem spotkania było omówienie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, zachęcali do korzystania z elementów odblaskowych i wyjaśniali jakie to ważne, być widocznym na drodze. Następnie policjanci wręczyli uczestnikom pogadanki elementy odblaskowe. Działania te wpisują się w akcję „Świeć przykładem”.

Policyjne działania profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa pieszych na drodze wspiera Starostwo Powiatowe w Wejherowie, które przekazało odblaski policjantom, które teraz podczas spotkań trafią do młodszych i starszych mieszkańców powiatu w trakcie pogadanek, spotkań o bezpieczeństwie na drodze. Odblaskujące elementy noszone przy plecakach i odzieży zewnętrznej mają poprawić widoczność pieszych.