Wiadomości

REALIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU „TRIVALENT” PRZEZ POMORSKICH POLICJANTÓW

Data publikacji 01.10.2018

Policjantka z Zespołu Funduszy Pomocowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku uczestniczyła w spotkaniu partnerów zaangażowanych w realizację projektu „Przeciwdziałanie terroryzmowi poprzez zbudowanie alternatywnej narracji dla radykalizmu” – TRIVALENT (Terrorism PRevention Via RAdicalization CountEr-NarraTive”) w Brukseli.

Policjantka z Zespołu Funduszy Pomocowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku uczestniczyła w spotkaniu partnerów zaangażowanych w realizację projektu „Przeciwdziałanie terroryzmowi poprzez zbudowanie alternatywnej narracji dla radykalizmu” – TRIVALENT (Terrorism PRevention Via RAdicalization CountEr-NarraTive”) w Brukseli.

24 września 2018  roku policjantka z Zespołu Funduszy Pomocowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku asp. szt. Iwona Glińska uczestniczyła w kolejnym spotkaniu w ramach projektu „TRIVALENT” - „Workshop LEA II”, które odbyło się w Brukseli. Dotyczyło ono podsumowania pracy w grupach roboczych nr 3, 5, 6. Została omówiona  praca zaangażowanych w projekt partnerów oraz przedstawienia kolejnych zadań na najbliższe miesiące.