Wiadomości

REALIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU „TRIVALENT” PRZEZ POMORSKICH POLICJANTÓW

Data publikacji 21.06.2018

Policjant Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku uczestniczył w spotkaniu partnerów zaangażowanych w realizację projektu „Przeciwdziałanie terroryzmowi poprzez zbudowanie alternatywnej narracji dla radykalizmu” – TRIVALENT (Terrorism PRevention Via RAdicalization CountEr-NarraTive”) w Rzymie.

Policjant Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku uczestniczył w spotkaniu partnerów zaangażowanych w realizację projektu „Przeciwdziałanie terroryzmowi poprzez zbudowanie alternatywnej narracji dla radykalizmu” – TRIVALENT (Terrorism PRevention Via RAdicalization CountEr-NarraTive”) w Rzymie.

W dniach 13.06. - 14.06.2018 roku policjant Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku asp. szt. Iwona Glińska uczestniczył w kolejnym spotkaniu w ramach projektu „TRIVALENT” - „General Assembly”, które odbyło się w Rzymie. Dotyczyło ono podsumowania całorocznej pracy podmiotów zaangażowanych w projekt oraz omówienia kolejnych zadań na kolejny rok. Projekt „TRIVALENT” realizowany jest od maja 2017 roku w ramach programu badawczego „Horizon 2020”, gdzie liderem projektu jest Universita degli Studi Roma Tre w Rzymie, a w skład konsorcjum partnerskiego wchodzi 21 instytucji, w tym jednostki Policji z Belgii, Albanii, Polski (oprócz KWP w Gdańsku, KGP i KWP w Radomiu), jednostka penitencjarna z Portugalii, uczelnie z Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz przedsiębiorstwa. Przedmiotowy projekt ma na celu przede wszystkim pogłębienie zrozumienia źródeł radykalizacji islamistycznej w Europie w celu wzmocnienia prewencji i działań ochronnych. Przedsięwzięcie ma na celu analizę sposobu komunikacji i sieci komunikacji potencjalnie używanych przez terrorystów oraz połączenie prewencji i ochrony przed radykalizacją w całościowe podejście. Połączenie to zakłada m.in. dialog międzykulturowy, rozwój sposobów i środków przeciwdziałania retoryce radykalizacji, a także opracowanie metod interwencji, które można zarekomendować w różnych instytucyjnych i społecznych kontekstach w celu zwiększenia efektywności działań policyjnych.

Na potrzeby projektu została stworzona strona internetowa www.trivalent-project.eu/the-project/.