Kwartalnik Pomorskiej Policji PATROL - Kwartalnik PATROL - Policja Pomorska

Kwartalnik PATROL

Kwartalnik stanowi forum prezentacji zagadnień, teorii, praktyki, badań naukowych i opinii z dziedzin znajdujących się w obszarze zainteresowań Policji. W „Patrolu” zamieszczane są również informacje o ważnych wydarzeniach z życia Policji województwa pomorskiego.

Celem wydawnictwa jest integrowanie środowiska policyjnego, inicjowanie dyskusji o ważnych sprawach Policji, jak i usprawnianie oraz rozwijanie komunikacji wewnętrznej.

Nakład „Patrolu” to tysiąc egzemplarzy. Rozprowadzany jest bezpłatnie w policyjnej dystrybucji wewnętrznej. Oprócz wersji tradycyjnej - papierowej ukazuje się w formie elektronicznej na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

nadkom. Beata Domitrz

Redaktor Naczelny Kwaratalnika Pomorskiej Policji PATROL

 

Kontakt z redakcją „Patrolu”

Telefon: (58) 32 15 668

Telefon w sieci MSW: (74) 15 668

patrol@pomorska.policja.gov.pl

 


2019

       

 


2018

 

 


2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012