Zamowienia publiczne - Zakończone postępowania


Zamówienia publiczne

Nr
refe-
rencyjny

Wartość szacunkowa

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot

Tryb

Termin składania ofert

 

38/2018poniżej 144.000,00 euro44.11.10.00-1
Przetarg na dostawę materiałów budowlanych, sanitarnych i elektrycznych dla KWP w Gdańsku.

przetarg nieograniczony2018-06-07
godz.
09:50:00
więcej
37/2018poniżej 144.000 euroCPV 30.19.20.00-1, 30.19.00.00-7
Przetarg na Dostawa materiałów kancelaryjnych dla KWP w Gdańsku

przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną2018-06-04
godz.
00:00:09
więcej
34/2018poniżej 144.000,00 euro
18.42.43.00-0
33.14.00.00-3

Przetarg na DOSTAWĘ ŚRODKÓW I ODZIEŻY OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA KWP W GDAŃSKU.

przetarg nieograniczony2018-05-25
godz.
09:50:00
więcej
36/2018poniżej 144.000,00 euro33.69.65.00-0
Przetarg na DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO PROWADZENIA BADAŃ GENETYCZNYCH DLA KWP W GDAŃSKU.

przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną2018-05-28
godz.
09:50:00
więcej
35/2018poniżej 144.000,00 euro18.40.00.00-3
Przetarg na DOSTAWĘ ZAOPATRZENIA MUNDUROWEGO KWP W GDAŃSKU.

przetarg nieograniczony2018-05-24
godz.
09:50:00
więcej
33/2018poniżej 144.000,00 euro
09.13.21.00-4
09.13.40.00-7

Przetarg na dostawę benzyny bezołowiowej i oleju napędowego wraz z tankowaniem łodzi eksploatowanych przez Komisariat Wodny w Gdańsku i KMP w Gdyni

z wolnej ręki, Art. 67 ust. 1 pkt 4 u-Pzp2018-05-16
godz.
10:00:00
więcej
29/2018poniżej 144.000,00 euro64.20.00.00-8
Przetarg na DZIERŻAWĘ OD OPERATORÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA POTRZEB KWP W GDAŃSKU ŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH.

przetarg nieograniczony2018-05-23
godz.
09:50:00
więcej


następne 7 >>
  • www.pomorska.policja.gov.pl
    © 2001 - 2018 r.
  • KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
    ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk
    tel.(58) 321-59-00