Zamówienia publiczne

Nr
refe-
rencyjny

Wartość szacunkowa

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot

Tryb

Termin składania ofert

 

5/2018poniżej 144.000,00 euro50.33.30.00-8
Przetarg na usuwanie awarii, naprawy oraz utrzymanie i konserwację systemów elektronicznego dozoru obiektów (sprzętu i systemów techniki policyjnej), w jednostkach policji województwa pomorskiego, w czterech strefach obsługi.

przetarg nieograniczony2018-03-02
godz.
09:50:00
więcej
6/2018powyżej 144.000,00 euro34.30.00.00-0
Przetarg na dostawę części zamiennych do pojazdów marki Kia, Hyundai dla potrzeb Wydziału Transportu KWP w Gdańsku.

przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną2018-03-29
godz.
09:50:00
więcej
4/2018poniżej 144.000,00 euro71000000-8
Przetarg na wykonanie pełnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi dla każdej branży wykonanymi jako szczegółowe w oparciu o KNR-y, wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „KPP Pruszcz Gdański – rozbudowa siedziby”. Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na postawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną2018-02-08
godz.
09:50:00
więcej
3/2018powyżej 144.000,00 euro34.30.00.00-0
Przetarg na dostawę części zamiennych do pojazdów marki VW dla potrzeb Wydziału Transportu KWP w Gdańsku.

przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną2018-03-05
godz.
09:50:00
więcej
2/2018powyżej 144.000,00 euro34.30.00.00-0
Przetarg na dostawę części zamiennych do pojazdów marki FIAT dla potrzeb Wydziału Transportu KWP w Gdańsku.

przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną2018-02-20
godz.
09:50:00
więcej


  • www.pomorska.policja.gov.pl
    © 2001 - 2018 r.
  • KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
    ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk
    tel.(58) 321-59-00