Data publikacji:2018-05-24 PUCK  

Mundurowi Komendy Powiatowej Policji w Pucku złożyli wizytę niemieckim policjantom w zaprzyjaźnionym Powiecie Trier-Saarburg. Wizyta dotyczyła wymiany doświadczeń zawodowych oraz zapoznania się z wyposażeniem służbowym niemieckich policjantów.

W ramach przedsięwzięcia międzynarodowego odbyły się spotkania robocze w Komisariacie Policji Saarburg, w szkole policyjnej w Wittlich. Podczas wizyty, która trwała pięć dni policjanci z Pucka mogli zapoznać się z zasadami funkcjonowania niemieckiej policji oraz wykorzystywanym sprzętem podczas codziennej służby. Ponadto Komendant Komendy Rejonowej w Wittlich – Dominik Sienkiewicz mający polskie korzenie, przedstawił prezentację algorytmów postępowań w przypadku zagrożenia terrorystycznego. Na spotkaniu omówiono również główne zadania, osiągnięte wyniki oraz cele strategiczne. Policjanci zapoznawali się także z zasadami i charakterystyką działań niemieckiej policji, wspólnie omawiali różnice polegające na strukturze i zadaniach służbowych, aby poprawić bezpieczeństwo obywateli.

Niemieccy mundurowi zaprezentowali również swoje najnowocześniejsze auta służbowe, między innymi samochód wyposażony w armatkę wodną przeznaczony do działań podczas zamieszek ulicznych. Puccy mundurowi zaproszeni zostali także do zwiedzania Strzelnicy w Wittlich - jednej z czterech powstałych w Landzie Rheinland- Pfalz, przeznaczonej do podnoszenia umiejętności strzeleckich.

Podczas spotkania policjanci zaprzyjaźnionych krajów podjęli dyskusje dotyczące programów prewencyjnych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz rozwiązań prewencyjnych celem eliminowania przyczyn zdarzeń drogowych.

Na zakończenie wizyty w Niemczech Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pucku mł. insp. Janusz Skosolas otrzymał pamiątkową tablicę.   • www.pomorska.policja.gov.pl
    © 2001 - 2018 r.
  • KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
    ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk
    tel.(58) 321-59-00