Data publikacji:2017-05-19 LĘBORK  

Wczoraj w lęborskiej komendzie policji odbyły się egzaminy na kartę rowerową. Policjanci oceniali umiejętności przyszłych pełnoprawnych cyklistów, a zaproszony przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w osobie nadkom. Tadeusza Kluziaka - Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, wręczał dzieciom upragnione karty rowerowe. To wydarzenie wpisuje się w ogólnopolską akcję profilaktyczną „Kręci mnie bezpieczeństwo”, ukierunkowaną na bezpieczeństwo rowerzystów.

Wczoraj blisko 120 uczniów szkół podstawowych z Lęborka, Cewic i Łebienia pod czujnym okiem policjantów ruchu drogowego wzięło udział w egzaminach na kartę rowerową. Egzamin odbył się na terenie profesjonalnie przygotowanego do tego celu miasteczka rowerowego lęborskiej komendy. Z tej okazji swoją obecnością zaszczycili miejscowych mundurowych Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, nadkom. Tadeusz Kluziak, ekspert WRD, podkom. Robert Makowski oraz Burmistrz Miasta Lęborka, Pan Witold Namyślak. Wszystkich gości przywitali Komendant Powiatowy Policji w Lęborku, mł. insp. Jacek Kilanowski oraz jego zastępca, mł. insp. Andrzej Podleś, którzy wraz z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, czuwali nad przebiegiem egzaminu.

Z myślą o bezpieczeństwie młodych rowerzystów policjanci zaprosili tego dnia do swojego miejsca pracy również przedstawicieli Stowarzyszenia Rowerowego Lew Lębork, którzy opowiedzieli dzieciom o bezpiecznych szlakach i ścieżkach rowerowych oraz o prawidłowym wyposażeniu do jazdy rowerzysty i jego jednośladu.

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku przypomniał o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze, a na koniec wręczył tym dzieciom, które pomyślnie ukończyły egzamin – upragnione karty rowerowe. Większość dzieci w ocenie policjantów znakomicie poradziła sobie z egzaminem praktycznym i zasłużyła na kartę rowerową. Na zakończenie Komendant Powiatowy Policji w Lęborku podziękował wszystkim za udział w tym wydarzeniu, a młodym rowerzystom życzył bezpiecznej i przyjemnej jazdy.

Kolejne egzaminy na kartę rowerową odbędą się w Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku 25 maja b.r.



 



  • www.pomorska.policja.gov.pl
    © 2001 - 2018 r.
  • KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
    ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk
    tel.(58) 321-59-00