Stop Agresji Drogowej

stop agresji drogowej - top

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku uruchomiona została specjalna skrzynka kontaktowa poczty elektronicznej. Pod adres mailowy:

 

stopagresjidrogowej@gd.policja.gov.pl

 

W ostatnim okresie, w internecie publikowane są filmy ukazujące nieprawidłowe zachowania kierowców na polskich drogach.

Na podany wyżej adres  można przesyłać materiały świadczące o agresywnym zachowaniu kierowców.

 

W celu szybszej reakcji ze strony Policji, wraz z materiałem, proszę przesłać następujące informacje:

  1. data i godzina zdarzenia (miejscowość, nr drogi, nazwa ulicy),

  2. dane pojazdu (marka, nr rejestracyjny),

  3. dane zgłaszającego (imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy).

Nadesłane materiały zostaną przeanalizowane pod kątem pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców zachowań agresywnych. Aby ograniczyć przemoc i agresję ze strony kierowców, którzy nie potrafią kontrolować swoich reakcji i zachowań, policjanci będą sięgali po różnego rodzaju środki. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że wobec takich osób będą stosowane wszystkie możliwe sankcje w najsurowszym wymiarze. Mogą to być konsekwencje z zakresu prawa karnego, ale również konsekwencje administracyjne - nałożenie punktów karnych oraz skierowanie sprawcy na badania psychologiczne, mające na celu stwierdzenie, czy ma on predyspozycje do posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdu.

 

Uwaga! Przesyłając materiał filmowy zarejestrowany przez siebie wyrażasz zgodę na jego wykorzystanie (w tym upublicznienie) w celach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (cechy identyfikacyjne pojazdów, wizerunki uczestników zostaną zasłonięte w sposób zapewniający ochronę danych osobowych).

 

 

Powrót na górę strony