Alkotestery dostępne w jednostkach Policji

Alkotestery dostępne w jednostkach Policji

 

Kilkadziesiąt urządzeń służących do bezdotykowego badania na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu znalazło się w całodobowych jednostkach Policji województwa pomorskiego. Każdy, kto ma wątpliwości co do obecności alkoholu w organizmie może przeprowadzić test.

W listopadzie ubiegłego roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku doszło do uroczystego przekazania sprzętu zakupionego w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu łączności oraz zakup sprzętu ratowniczego i środków transportu na potrzeby Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Województwa Pomorskiego”.

Z projektu został sfinansowany między innymi zakup urządzeń służących do szybkiego i bezdotykowego wykrywania obecności alkoholu w wydychanym powietrzu. Obecnie sprzęt trafił już do komend Policji i może być wykorzystywany przez osoby chcące przeprowadzić taki test.

Przeprowadzenie testu w 3 krokach:

1. Przyciśnij przycisk POWER i zaczekaj dioda z napisem STATUS zacznie mrugać na zielono.

2. Z odległości 3-5 centymetrów dmuchaj w kierunku pola zbiorczego urządzenia, aż urządzenie wyda sygnał dźwiękowy.

3. Nad jednym z pól zabłyśnie dioda. Zielona-PASS (brak alkoholu), pomarańczowa-LOW ( alkohol w stężeniu wpływającym na jazdę), czerwona- HIGH (alkohol w bardzo wysokim stężeniu). Urządzenie wydaje również ostrzeżenia dźwiękowe.W przypadku stężenia na poziomie LOW lub HIGH należy kategorycznie powstrzymać się od prowadzenia pojazdów!


 

Powrót na górę strony