Wydział do Walki z Cyberprzestępczością

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, wydział do walki z cyberprzestępczością

 

Do zakresu zadań Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością należy:

  1. prowadzenie ukierunkowanego monitoringu sieci Internet pod kątem ujawnienia, zamieszczania i rozpowszechniania treści prawnie zabronionych oraz zdarzeń o charakterze przestępczym;
  2. prowadzenie ustaleń teleinformatycznych w trybie art. 20c ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.;
  3. ujawnianie i zwalczanie przestępstw popełnianych na szkodę lub przy użyciu systemów i sieci komputerowych oraz teleinformatycznych i telekomunikacyjnych;
  4. ustalanie sprawców przestępstw wykorzystujących technologie i sieci teleinformatyczne w przestępczej działalności;
  5. współpraca z administratorami sieci komputerowych, providerami oraz przedstawicielami firm softwareowych i telekomunikacyjnych w zakresie monitorowania zdarzeń o charakterze przestępczym;
  6. prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym pracy operacyjnej w zakresie właściwości wydziału;
  7. pomoc w planowaniu, przygotowaniu i realizacji spraw, w których wymagane są wiedza i umiejętności związane z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi;
  8. współpraca z organami państwa i innymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie wymiany informacji dotyczących nowych zjawisk przestępczych związanych z rozwojem technik informatycznych dla potrzeb prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych.
Powrót na górę strony