Dostęp do informacji publicznej
 

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej mogą przesyłać zapytania na podany poniżej adres poczty elektronicznej.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Wydział Prezydialny, do którego za pośrednictwem poniższego adresu poczty elektronicznej kierują Państwo swoje zapytania, rozpatruje wnioski w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 wskazanej ustawy jest każda informacja o sprawach publicznych, do której udostępnienia zobowiązany jest organ władzy publicznej, w tym przypadku Komendant Wojewódzki Policji.

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych informacjami publicznymi nie są:
- informacje ogólnodostępne (Wyrok NSA w Warszawie II SAB 372/03 2003.11.20),
- wnioski dotyczące interpretacji i wykładni przepisów prawa, również w odniesieniu do indywidualnej sytuacji wnioskodawcy (Wyrok NSA w Warszawie II SA 3301/02 2002.12.19).

Ponadto, zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 marca 2003 r. II SA 4059/02 "Wnioskiem w świetle ustawy może być objęte jedynie pytanie o określone fakty, o stan określonych zjawisk na dzień udzielenia odpowiedzi. Wniosek nie może być więc postulatem wszczęcia postępowania w jakiejś innej sprawie np. cywilnej czy karnej, ani też nie może dotyczyć przyszłych działań organu w sprawach indywidualnych."

W celu usprawnienia procedury udzielania odpowiedzi prosimy, aby kierowane do nas zapytania zawierały następujące dane:
- imię nazwisko,
- datę,
- adres zwrotny email lub pocztowy,

Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do zapoznania się z ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego przez Komendę Główną Policji.


 
Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznejWydział Prezydialny

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk

tel. (058) 32 15 625; fax (058) 32 15 741

e-mail:prezydialna_gdansk@pomorska.policja.gov.pl

Nr art.:103, modyfikacja: 2011-08-25
  • www.pomorska.policja.gov.pl
    © 2001 - 2018 r.
  • KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
    ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk
    tel.(58) 321-59-00