11/2020 - Postępowania - Policja Pomorska

Postępowania

11/2020

USUWANIE AWARII, NAPRAWY ORAZ UTRZYMANIE I KONSERWACJA SYSTEMÓW ELEKTRONICZNEGO DOZORU OBIEKTÓW (SYSTEMY MONITORINGU, KONTROLI DOSTĘPU I ALARMOWE) SPRZĘTU I SYSTEMÓW TECHNIKI POLICYJNEJ W JEDNOSTKACH POLICJI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W CZTERECH STREFACH OBSŁUGI