Przychodzi Obywatel do Dzielnicowego - Policja Pomorska

Przychodzi Obywatel do Dzielnicowego

Przychodzi Obywatel do Dzielnicowego

 

Rola dzielnicowego, często niedoceniana, jest bardzo istotna w budowaniu prawidłowych relacji pomiędzy Policją a społeczeństwem. Wzajemne zrozumienie, przełamywanie barier i tworzenie bardziej bezpośrednich kontaktów jest pożądana z obu punktów widzenia – mieszkańcy wiedzą, że mogą zwrócić się do swojego dzielnicowego, by rozwiązał ich problem, a Policja wie, jakie negatywne zjawiska zachodzą w rejonie i może podjąć skuteczniejsze działania, które im zapobiegną.

Szkolenie organizowane jest przez Wydział Prewencji i Wydział Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i adresowane jest do wszystkich dzielnicowych województwa pomorskiego. Trwa ono dwa dni i udział w nim jest obowiązkowy. Ze względu na fakt, że w naszym województwie służbę pełni 408 dzielnicowych, zostali oni podzieleni na 33 grupy. Cykl szkoleń obejmuje 33 spotkania, rozpoczął się w marcu 2017 roku i potrwa do grudnia 2018 roku.

Celem szkolenia jest:

  • Wzrost świadomości na temat wagi odpowiedniego sposobu nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy;
  • Podniesienie osobistych kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej;
  • Wymiana doświadczeń pomiędzy dzielnicowymi na temat sposobów radzenia sobie w niestandardowych sytuacjach;
  • Opracowanie realnych rozwiązań diagnozowanych problemów.

W opinii dzielnicowych, którzy już wzięli udział w szkoleniu, jest ono bardzo przydatne i zwiększa ich kompetencje zawodowe, co pozwoli na lepsze wykonywanie obowiązków służbowych. Dzięki temu kontakt z dzielnicowym, jako „policjantem pierwszego kontaktu” zyska nową jakość i podniesie poziom bezpieczeństwa.