Sekcja Daktyloskopii - Policja Pomorska

Sekcja Daktyloskopii


podkom. Przemysław Andrearczyk
Kierownik Sekcji Daktyloskopii

tel. (058) 321 49 23
 


Badania daktyloskopijne

  • Identyfikacja daktyloskopijna
  • Wizualizacja śladów linii papilarnych

Badania prowadzone są zgodnie z procedurą badawczą PB-2 „Badania śladów i odwzorowań linii papilarnych” Wydanie 3 z dnia 31.03.2016 r.

  • Obsługa Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS)

 

UWAGA: Badania wizualizacyjne są przeważnie badaniami niszczącymi.

 


Badania traseologiczne

Badania prowadzone są metodami optycznymi z wykorzystaniem powiększających przyrządów optycznych, zgodnie z procedurą badawczą PB-1: Badania traseologiczne, wydanie 5 z dnia 06.09.2019 r.